1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer över 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

 

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

 

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs. Det är din vårdgivare som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna i din journal. Läs mer om personuppgifter i vården

Fäll ihop

Kontakta vården i Östergötland

Östergötland

Kontakta vården i Östergötland

Ring 112 vid allvarligt akut tillstånd

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Ring vårdcentralen om du blir sjuk

Ring din vårdcentral om du blir sjuk, vill boka tid eller om du har frågor om pågående behandling. Ring även vårdcentralen om ditt barn blir sjukt.

Hitta vårdcentral i Östergötland

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning

Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning på telefon dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd, bedömer ditt behov av vård och hänvisar dig rätt i vården. Du kan däremot inte boka, avboka eller ändra tider, förnya recept, ändra mediciner eller se vart remisser är skickade via 1177 Vårdguiden på telefon.

Ring 1177 när vårdcentralen är stängd

När vårdcentralen är stängd, ring 1177. Vid allvarligt akut tillstånd, ring 112 eller besök en akutmottagning.

Sjuksköterskorna som svarar på 1177 Vårdguiden på telefon ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning. Endast tidsbokade besök tas emot på jourcentralen. Kapaciteten är begränsad och reserverad för medicinska problem som inte kan vänta till nästkommande vardag då vårdcentralen har öppet. På jourcentralen görs inga utredningar och möjligheten till provtagning är begränsad.

Logga in och använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du kan också logga in för att göra vårdärenden och kontakta vården.

Ring Läkemedelsupplysningen vid frågor om läkemedel

Ring Läkemedelsupplysningen på telefonnummer 0771-46 70 10 om du har frågor om läkemedel. Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar klockan 08.00-20.00. Du kan ställa generella frågor om dina mediciner, hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem.

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster
Din väg in i vården i Östergötland

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Fäll ihop

Har du problem att ringa 1177?

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

  • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
  • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal och det gäller vare sig du ringer när du är i Sverige eller om du ringer från ett annat land. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Fäll ihop

Har du synpunkter?

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här . Dina synpunkter skickas till den region eller det landsting som genomförde samtalet.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-16
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2017-06-02
Redaktör:
Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Granskare:
Malou Lindberg, verksamhetschef, 1177 Vårdguiden på telefon, Region Östergötland