Fler äldre behöver balansträna

Den 2 till 8 oktober pågår en nationell kampanj med målet att fallolyckorna bland äldre ska minska. Under kampanjveckan ordnar Region Östergötland, i samarbete med fem kommuner i länet, föreläsningar och aktiviteter på tema balans kopplat till mat, motion och medicin.

Föreläsningarna och aktiviteterna ordnas i Finspång, Linköping, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik med omnejd. De vänder sig till invånare i åldern 55 år och uppåt samt till medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Finspång

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterska och anhörigsamordnare finns på plats olika dagar. Kaffeservering finns alla dagar. Bakom arrangemangen står Finspångs kommun och närsjukvården i Finspång.

Måndag 2 oktober

Kl. 10.30-11.30 – Träffpunkten Ankaret på Högby seniorboende

Föreläsning: Rörelse och balansträning
Länk till karta

Kl. 14.00-15.00 – Hällestadgården

Föreläsning: Rörelse och balansträning
Länk till karta

Tisdag 3 oktober

Kl. 10.30-11.30 (drop-in) – Nyhem, Hyresgästföreningens lokal på Oxhagsvägen 10

Föreläsning: Vikten att ha kontroll över sina läkemedel
Länk till karta

Kl. 14.00-15.00 (drop-in) – Nyhem, Hyresgästföreningens lokal på Oxhagsvägen 10

Föreläsning: Rörelse och balansträning
Länk till karta

Kl. 14.00-15.00 – Storängsgårdens finska träffpunkt

Föreläsning: Anhörigstöd, fixartjänst och säkerhet i vardagen (på finska)
Länk til karta

Torsdag 5 oktober

Kl. 10.30-11.30 – Träffpunkten Ankaret på Högby seniorboende

Föreläsning: Checklistor, hjälpmedel och bostadsanpassning
Länk till karta

Kl. 14.00-15.00 – Vallonträffen på Östermalmsvägen 24

Föreläsning: Checklistor, hjälpmedel och bostadsanpassning
Länk till karta

Fredag 6 oktober

Kl. 10.30-11.30 – Träffpunkten Ankaret på Högby seniorboende

Föreläsning: Anhörigstöd, fixartjänst och säkerhet i vardagen
Länk till karta

Linköping

Onsdag 4 oktober

Kl. 13.30-16.30 – Missionskyrkan, Drottninggatan 22

Föreläsningar, balanstest, prova på-övningar med mera. Ingen föranmälan, alla är välkomna. Vissa aktiviteter sker dock i mån av plats. Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika på plats för den som önskar. Detta är ett samarrangemang mellan Linköpings kommun, Attendo, Hammarlyck Rehab Team, Leanlink, Region Östergötland och Vardaga.
Länk till karta

Kyrksalen

 • Kl. 13.30 Inledning
 • Kl. 13.40 Rörelse för nytta och nöje, Maria Gustafsson, Korpen
 • Kl. 14.10 Kort föreläsning om matens betydelse för balansen, Åsa Kullberg, affärsområdeschef LK kost och restaurang
 • Kl. 14.20 Kort föreläsning om medicinens betydelse för balansen, Marwa Shabo, äldreapotekare Linköpings kommun

Mariasalen

 • Kl. 14.30-16.30 Testa din balans och få tips om balansövningar och vad du kan tänka på i din hemmiljö för att undvika fallrisker
 • Kl. 15.00 Prova gruppgymnastik
 • Kl. 16.00 Prova gruppgymnastik

Kyrktorget kl. 14.30-16.30

 • Ställ frågor till föreläsarna kring motion, mat och medicin.
 • Ta del av information från våra utställare: Sodexo hjälpmedelscervice, Lättsam, Korpen, Fixartjänst, kommunens säkerhetsenhet, LK Kost och restaurang samt kommunens äldreapotekare.

Norrköping

Tisdag 3 oktober

Kl. 8.00-12.00 – Ingelsta shopping

Testa balansen! Ställ frågor till vårdpersonal i Region Östergötland om balans och hur fallolyckor kan undvikas. Besökare erbjuds även att göra ett balanstest där var och en utgår från sin egen nivå.
Länk till karta

Onsdag 4 oktober

Kl. 10.00-12.00 – Vilbergen centrum

Håll dig på benen! Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland är på plats för att informera och svara på frågor om hur fallolyckor kan undvikas, säkerhet och stöd från kommunen för personer över 65 år. Elever från Hagagymnasiet berättar om säkerhet i hemmet och visar olika balansövningar. Det bjuds på fika.
Länk till karta

Kl. 10.00-12.00 – Eneby centrum

Håll dig på benen! Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland är på plats för att informera och svara på frågor om hur fallolyckor kan undvikas, säkerhet och stöd från kommunen för personer över 65 år. Elever från Hagagymnasiet berättar om säkerhet i hemmet och visar olika balansövningar. Det bjuds på fika.
Länk till karta

Kl. 13.30-16.00 – Sessionssalen förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21

 • Kl. 13.30 Föreläsning: Ditt liv i balans, Margareta Lundberg, specialistläkare, geriatriska kliniken Vrinnevisjukhuset
 • Kl. 14.30 Kaffe, information och möjlighet att ställa frågor till representanter för kommunen, regionen, räddningstjänsten och elever från Hagagymnasiet.
 • Kl. 15.00 Föreläsning: Energi för balans, Amanda Nilsson, dietist, geriatriska kliniken Vrinnevisjukhuset
 • Kl. 15.30 Föreläsning: Motion- och balansträning för äldre, Maria Laitalainen Törnudd, sjukgymnast, Rehab Öst

Länk till karta

Torsdag 5 oktober

Kl. 9.00-12.00 – Huvudentrén, Vrinnevisjukhuset

Testa balansen! Ställ frågor till vårdpersonal i Region Östergötland om balans och hur fallolyckor kan undvikas. Besökare erbjuds även att göra ett balanstest där var och en utgår från sin egen nivå.
Länk till karta

Söderköping

Tisdag 3 oktober

Klockan 10.00-13.00 – Sporthallen Vikingen

Välkommen till äldredagen, ett samarrangemang mellan Söderköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland. Kaffeservering finns.

 • Kl. 10.00: Socialnämndens ordförande Tuula Ravander och räddningstjänstens insatschef Christofer Strand Sundberg hälsar välkomna
 • Kl. 11.00: Föreläsning
 • Kl. 11.30: Visning på scenen hur träningsband kan användas för att stärka kroppen och förbättra balansen
 • Kl. 12.00: Lottdragning

Länk till karta

Valdemarsvik med omnejd

Tisdag den 3 oktober

Kl. 13.30-16.00 – Gusum, Folkets hus

Föreläsning om balans. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter informerar om hur fallolyckor kan undvikas. De visar också praktiska övningar som ger en ökad muskelstyrka och balans. Det bjuds på fika.
Länk till karta

Onsdag den 4 oktober

Kl. 13.30-16.00 – Ringarum, Ringgårdens stora matsal

Föreläsning om balans. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter informerar om hur fallolyckor kan undvikas. De visar också praktiska övningar som ger en ökad muskelstyrka och balans. Det bjuds på fika.
Länk till karta

Torsdag den 5 oktober

Kl. 13.30-16.00 – Valdemarsvik, Folkets hus, B-salen

Föreläsning om balans. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter informerar om hur fallolyckor kan undvikas. De visar också praktiska övningar som ger en ökad muskelstyrka och balans. Det bjuds på fika.
Länk till karta

Fredag den 6 oktober

Kl. 13.30-16.00 – Gryt, gymnastikhallen i Gryts skola

Föreläsning om balans. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter informerar om hur fallolyckor kan undvikas. De visar också praktiska övningar som ger en ökad muskelstyrka och balans. Det bjuds på fika.
Länk till karta

Läs mer om fallolyckor

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast. Varje år ramlar cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka vården och drygt 1 000 personer dör. De allra flesta som ramlar är 60 år och äldre.

Många fallolyckor kan förhindras

Du kan själv minska risken för att ramla genom att följa några effektiva råd:

 • ät näringsriktig och god mat
 • träna styrka
 • träna balans
 • se över ditt medicinintag.

Socialstyrelsen samordnar den nationella kampanjen "Balansera mera".
Kampanjsida för "Balansera mera" på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer på 1177.se om att hålla sig i form som senior

Kontakt

För mer information om kampanjveckan i Östergötland, kontakta Jolanda van Vliet, folkhälsocontroller i Norrköpings kommun.

Text: Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Till alla nyheter