Vårdcentralen Åtvidaberg i nya centrala lokaler

Från och med måndagen den 18 september finns Vårdcentralen Åtvidaberg på ny adress. I ombyggda lokaler mitt i centrum samlas den nära vården i en ännu närmare samverkan.

Vårdcentralens nya adress är Adelswärdsgatan 2, med ingång från torget.

Lokalerna kommer inrymma flera verksamheter. Utöver vårdcentralen flyttar Rörelse och hälsa, Kvinnohälsan och familjecentralen in i lokalerna, liksom barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Lokalerna i den tidigare butiksbyggnaden har utformats för att stödja teamarbete och effektiva patientflöden. Bland annat separeras det akuta flödet på vårdcentralen från andra patientflöden.

– De nya lokalerna är anpassade efter primärvården som den ser ut idag och vi har också tagit höjd för framtidens primärvård, sa vårdcentralschefen Maud Jonsson i samband med att lokalerna invigdes fredagen den 8 september.

Läs mer

Nyhet om invidningen på Region Östergötlands webbplats

Karta till de nya lokalerna på Adelswärdsgatan 2

Vårdcentralen Åtvidaberg

Text: Bodil Knuthammar, kommunikationsenheten, Region Östergötland

Till alla nyheter