Tobaksinformatörer på sjukhusen i Östergötland

Under oktober och november arbetar tobaksinformatörer på sjukhusområdena i Linköping, Norrköping och Motala. De hjälper besökare tillrätta och hänvisar rökare till fimpa-här-stolpar.

Sedan den 1 januari 2016 är hälso- och sjukvården i Region Östergötland rökfri både inomhus och utomhus. Rökfria hälso- och sjukvårdsområden är en naturlig utveckling mot minskad rökning i samhället och ett sätt att förebygga att patienter, medarbetare och besökare ofrivilligt utsätts för tobaksrök.

Många röker på sjukhusområdena

Men många röker ändå på sjukhusområdena. Under oktober och november arbetar därför tobaksinformatörer på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. De hänvisar rökare till rätt platser och svarar på frågor om rökstopp och tobaksfrågor i allmänhet.

Hjälp och stöd om du vill sluta röka

Region Östergötland har även specialutbildade tobaksavvänjare på vårdcentraler, folktandvårdskliniker och ungdomsmottagningar. De är beredda att stödja dig när du vill försöka sluta röka eller snusa. Du kan få hjälp före, under och efter ditt rök- eller snusstopp. Boka ett möte för att se om deras hjälp är något för dig. Om du vill få kontakt med en tobaksavvänjare, vänd dig i första hand till din vårdcentral, folktandvårdsklinik eller, om du är ung, till en ungdomsmottagning.

Läs mer

Rökning och operation

Hjälp att sluta röka

Text: Nyhetsredaktionen, kommunikationsenheten, Region Östergötland

Till alla nyheter