Många väntar på livsviktiga organ

Många väntar på ett nytt livsviktigt organ. Det svåra är att matcha ihop patienten med rätt donator. På Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping finns donationsspecialiserade sjuksköterskor.

– Vi finns dygnet runt och erbjuder stöd i allt från råd och utbildning till sjukvårdspersonal till att prata med närstående, säger Annika Kellmann, donationsspecialiserad sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping.

För att organdonation ska bli möjlig krävs det att patienten avlider i total hjärninfarkt under pågående respiratorbehandling på en intensivvårdsklinik. De flesta människor kan donera vävnader. ​Sjukvården måste då få ett medgivande till donation, antingen från en tidigare uttalad vilja från donatorn eller från dennes anhöriga.

– Det bästa är om man har meddelat sin vilja, om man vill donera organ eller inte, medan man är i livet. Det kan göras skriftligt i ett donationskort eller till donationsregistret, eller muntligt till de anhöriga, säger Annika Kellmann.

Samtal med närstående

Om det inte har skett blir det de anhöriga som får tolka vad de tror att personen hade velat. Frågan kan kännas chockartad för de anhöriga som just fått ett dödsbesked.

– Som närstående behöver man få tala igenom saken med sjukvårdspersonalen så att man känner sig trygg i sitt beslut. Det ska kännas rätt även efteråt, säger Annika Kellmann.

Alla åldrar

Många tror att en donator behöver vara ung, men det finns inga åldersgränser. Sjukvården gör en noggrann individuell medicinsk bedömning av alla som blir aktuella för donation.

Läs mer

Vill du donera dina organ?

Organdonation

Text: Maria Carlqvist, kommunikationsenheten, Region Östergötland

Till alla nyheter