Hjärtats rum – ny mötesplats för dig som fått cancer

I mitten på september startar en ny serie möten i Östergötland för den som har fått ett cancerbesked. I fokus står samtal och kontakt med andra i samma situation.

Mötena, som går under namnet ”Hjärtats rum”, hålls i Naturcentrum i centrala Linköping.

Fristående tillfällen utan anmälan

Hjärtats rum kommer hållas fyra torsdagar under hösten. Man kan komma de tillfällen man vill och behöver inte anmäla sig i förväg. Även närstående är välkomna. Det är kostnadsfritt att delta och fika ingår. Bakom mötena står patient- och närståenderådet i Regionalt cancercentrum sydöst.

Lära sig leva med cancer – ny kursomgång i höst

För patienter med cancer och närstående hålls i höst även kursen ”Lära sig leva med cancer”. Region Östergötland arrangerar den regelbundet i Linköping och Norrköping. I oktober startar en ny kursomgång i Linköping. I Norrköping startar nästa kurs våren 2018.

Patienter med cancer och närstående från hela Östergötland är välkomna att anmäla sig. Lära sig leva med cancer är ett strukturerat undervisningsprogram baserat på forskning. Kursen innefattar information, stöd och rehabilitering. Den leds av utbildade kursledare som är kuratorer och sjuksköterskor.

Läs mer

Hjärtats rum – detaljerad information om träffarna i Linköping

Lära sig leva med cancer – detaljerad information om kurserna i Linköping och Norrköping

Text: Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Till alla nyheter