Fristående vårdlotsen hjälper fler till vård i tid

Fristående vårdlotsen i Region Östergötland lotsar patienter till vård och hjälper fler till vård inom vårdgarantin. Häromdagen firade man att lotsen funnits i tio år.

– Tack vare gott samarbete med våra kliniker i regionen och andra vårdgivare kan vi hjälpa fler till vård inom vårdgarantin, säger Karin Schildt, samordnare för fristående vårdlotsen i Region Östergötland.

– Många som ringer till oss har inte fått kontakt med sin klinik eller väntat så länge på en tid att vårdgarantin är i farozonen, säger Marie Blomberg, sjuksköterska. Hon har arbetat som vårdlots sedan verksamheten startade.

Nätverkande och idéer

Med nya idéer och ett framgångsrikt nätverkande kan vårdlotsen oftast koppla ihop väntande patienter med vårdgivare på andra håll i landet.

– Om en klinik i Region Östergötland inte kan ta emot en patient letar vi efter andra lösningar. Det sker alltid i samarbete med hemkliniken som ska godkänna mottagarkliniken, säger lotsen och sjuksköterskan Monica Borg.

Ögonbussen är ett av vårdlotsens initiativ som har hjälpt många patienter att få operation av grå starr på sjukhus i andra län. Patienterna har fått åka i grupp och en sjuksköterska och en vårdlots har följt med i bussen.

– Patienterna blir oftast positiva och tackar ja till erbjudandet om besök eller behandling på annan ort. En del som kan vara äldre och svaga kan föredra att vänta på en tid på hemorten, säger Monica Borg.

Nära till 1177-sjuksköterskor

Patienter som kan tänka sig att åka till ett annat sjukhus kan oftast få vård inom vårdgarantin, berättar Karin Schildt, samordnare på vårdlotsen. För att hitta platser har lotsarna lärt sig var väntetiderna är korta, och skapat ett brett kontaktnät i vården i landet. Med ökad kunskap om patienterna och deras behov har de blivit allt bättre på att hitta lösningar.

– En framgångsfaktor har varit att vi har haft så nära till 1177-sjuksköterskorna här i Östergötland och deras kunskap om samtal. En annan är att vi är fristående och inte tillhör någon klinik. Vi har alltså inga lojaliteter utan kan representera patienten helt, säger Karin Schildt.

Fakta – fristående vårdlotsen i Region Östergötland

  • Vårdlotsen tar emot cirka 2 000 samtal per år från patienter, anhöriga och kliniker. Man kan även nå vårdlotsen genom att skicka e-post.
  • Vårdlotsen svarar på frågor om vårdgaranti och valfrihet i vården.
  • Vårdlotsen informerar också patienterna om vårdens planering i Östergötland och om patienterns rättigheter i vårdgaranti- och valfrihetsfrågor.

Kontakt

Fristående vårdlots i Region Östergötland

Öppettider

Vardagar klockan 10.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefonnummer

0771-84 85 86

E-post

vardlotsen@regionostergotland.se

Läs mer

Vårdgaranti i Östergötland

Text: Maria Carlqvist, kommunikationsenheten, Region Östergötland

Till alla nyheter