Ambulans till vårdcentral för bättre anpassad vård

Patienter i Östergötland med mindre allvarliga tillstånd kan nu ibland bli skjutsade till vårdcentralen istället för till akutmottagningen om de har larmat ambulans. Ett utökat samarbete mellan primärvården och ambulanssjukvården har gjort det möjligt.

När ambulans har larmats och ambulanssjuksköterskorna kommer fram till patienten gör de en medicinsk bedömning och kan också inleda en behandling före och under färden till en akutmottagning. Ibland räcker det med behandling på plats – och därefter egenvård. Genom ett utökat samarbete mellan primärvården och ambulanssjukvården i Östergötland kan patienterna nu också ibland bli skjutsade till en vård- eller jourcentral istället för till akutmottagningen.

– Det kan göras när patienten har en sjukdom eller skada som kräver vård akut, men tillståndet är mindre allvarligt, säger Joakim Lundin, verksamhetsutvecklare vid enheten för prehospital vård i Region Östergötland.

Snabbare vård

Det kan vara patienter med till exempel allergiska reaktioner, sårskador, yrsel eller ryggsmärta. Genom det nya samarbetet kan de här patienterna få snabbare och bättre anpassad vård samtidigt som länets akutmottagningar avlastas.

– Trycket på akutmottagningarna är högt och patienter med allvarliga tillstånd prioriteras. Det blir långa väntetider för patienter med mindre allvarliga sjukdomar och skador. Då är det mer lämpligt att de får vård på en vårdcentral i deras närområde där det också finns en annan möjlighet till uppföljande vård när det behövs, säger Joakim Hopander, ambulanssjuksköterska på Premedic.

Alla vårdcentraler

Det utökade samarbetet mellan primärvården och ambulanssjukvården inleddes under våren förra året och en gemensam riktlinje har tagits fram. Vid starten ingick fem vårdcentraler och därefter har antalet ökat successivt. I april i år kommer alla vårdcentraler (både Region Östergötlands och de privata som regionen har avtal med) och jourcentraler i länet att vara med. Region Östergötlands båda upphandlade privata ambulansentreprenörer, Falck och Premedic, ingår i samarbetet.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikatör, Region Östergötland, 010- 103 78 29

Till alla nyheter