Alla fem-åringar får inspirerande bok om rörelse

pojke med bok på huvudet

Nu får alla femåringar i Östergötland en spännande bok om fiffiga kroppen och finurliga knoppen i samband med besöket på barnavårdscentralen.

– Föräldrarna och barnen blir glatt överraskade när de får boken. De får ju ibland små grejer på kontrollerna, men en hel bok så här, det räknar de inte med, så det är väldigt uppskattat. Jag tror också att det hjälper till göra föräldrarna uppmärksamma på att rörelse är viktigt även för små barn – att man kanske inte alltid kan ta det för givet.

Det säger Ki Danielsson, BVC-sköterska på Trädgårdstorgets barnavårdscentral i Linköping. Alla barn får boken som avslutning på sin 5-årskontroll, som också är det sista besöket barnet gör på bvc.

– Varje besök som föräldrarna gör med barnen är ju ett slags hälsosamtal, där vi pratar om kost, fysisk aktivitet och hur olika vanor påverkar barnet. Det är inte så att vi gör det särskilt på 5-årsbesöket, förklarar Ki.

På 3-årskontrollen kontrolleras bland annat barnets BMI för första gången, och barn som man ser ligger högt kan remitteras till övervikt-och fetmateamet.

– Det finns en hel del barn och föräldrar som behöver uppmärksammas på hur viktigt det är med rörelse. Det kan handla om att inte ta för vana att alltid ta med vagn till barnet, eller att fundera på hur mycket barnen sitter framför skärmen, säger Ki. Så den här boken tycker jag verkar vara ett utmärkt initiativ!

Det är organisationen Generation Pep som ger ut boken i samarbete med BVC och Region Östergötland och övriga regioner/landsting runt om i Sverige, tack vare bidrag från Stenbecks Stiftelse och Gålöstiftelsen. Boken är skriven av Josefin Sundström och illustrerad av Emma Göthner.

Bild: Teo Klerestig får sin bok på 5-årskontrollen.

Text: Sofie Drake af Hagelsrum, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Till alla nyheter