Akuten på Vrinnevisjukhuset flyttar

Natten mellan den 12 och 13 mars flyttar akutmottagningen och barnakuten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping till nya lokaler och får en ny gemensam ingång.

Den nya ingången ligger på baksidan av sjukhuset. Följ den anvisade skyltningen på sjukhusområdet om du behöver besöka akuten eller barnakuten.

Akuten är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan och tar emot barn och vuxna med akut sjukdom eller skada.

Förändringarna är en följd av den om-och nybyggnation som pågår på Vrinnevisjukhuset.

Karta över Vrinnevisjukhuset som visar akutens placering

Akutmottagningen Vrinnevisjukhuset

Barnakuten Vrinnevisjukhuset

 

Text: Jennie Widborg, kommunikationsenheten, Region Östergötland

Till alla nyheter