Vårdcentralen Kolmården, Kolmården


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål

 • Digitala vårdcentralen Region Östergötland

Telefonnummer och Öppettider

010-105 92 40
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16:30
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
010-105 92 40

Aktuellt

Region Östergötland har öppnat digital vårdcentral

Publicerad: 2018-01-23

Nu kan du boka tid och träffa en läkare från Region Östergötland genom mobil eller surfplatta. Allt du behöver är ett BankID och en bra internetuppkoppling. Du kan få hjälp med rådgivning, bedömning och akut receptförnyelse. Digitala besök passar för lindriga besvär som inte kräver fysisk undersökning eller regelbunden kontakt med ordinarie vårdcentral. Till exempel urinvägsbesvär, allergi, förkylning, hosta, hudbesvär och ögoninflammation. Läs mer om Digitala vårdcentralen Region Östergötland

Ny funktion för vanliga symtom

Publicerad: 2017-02-09

Vid några vanliga symtom som till exempel ont i halsen eller urinvägsbesvär kan du nu få vägledning till rätt vårdnivå genom att göra en snabbcheck på 1177.se. Här får du hjälp att bedöma om du kan vårda dig själv, behöver ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning eller söka vård på en vårdcentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning. Vanliga symtom – när ska jag söka vård?

ADRESS

Besöksadress
Munkvägen 13, Kolmården
Län, kommun
Östergötlands län, Norrköping
Postadress
Munkvägen 13
618 30 Kolmården

Vårt utbud

Välkommen till vårdcentralen Kolmården. Anmäl dig alltid i receptionen för besök och provtagning.

När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning. Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

Jourläkarcentralen i Norrköping finns vid gamla Folkets Hus.
Besöksadress: Vattengränd 14,  Norrköping

Jourläkarcentralen är öppen: Vardagar 17.00-21.00
Lördagar, söndagar och helgdagar 08.00-21.00

 

Om ditt ärende gäller hemsjukvård hänvisas dagtid vardagar till Norrköpings kommun, telefonnummer 011-15 68 00. Här kan du läsa mer om hemsjukvård i Östergötland.

Arbetsterapin

Astma- och KOL-mottagningen

Vi har en specialistmottagning dit du som är astmatiker kan få komma regelbundet för information och kontroll.

Endast tidsbokade besök.

Nu kan du boka tid själv direkt genom att logga in till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Astma - KOL-sköterska: Jennie Sonebrand

Barnavårdscentralen

Barnavårdcentralen arbetar med förebyggande hälsovård för barn 0-6 år. Samtliga besök ska tidbokas.

Du kan  boka tid via webbtidboken i Mina vårdkontakter till denna mottagning.

Barnsjuksköterska: Johanna Hagberg

Distriktssköterska: Åsa Franzén

 

Diabetesmottagningen

Vi har specialutbildade sjuksköterskor, fotvårdsterapeut samt dietist för våra diabetespatienter. Alla diabetiker kontrolleras regelbundet. Vid dessa tillfällen ges information om sjukdomen samt kontroll av att behandlingen är tillräcklig för att ge en god livskvalitet och förhindra framtida komplikationer.

Endast tidsbokade besök.

Nu kan du boka tid själv direkt genom att logga in till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Diabetessköterskor:

Britt-Louise Häll
Åsa Franzén

Distriksköterskemottagningen

Distriktssjuksköterskemottagningen:

Våra distriktssköterskor arbetar med mottagningsbesök. För rådgivning och tidsbokning ring 010-1059240.

Våra distriktssköterskor och sjuksköterskor: 

 • Karin Pettersson
 • Sofie Westling
 • Carin Karlsson
 • Moa Fagerström Nyman
 • Jennie Sonebrand
 • Linda Lovin
 • Nina Flygt
 • Jenny Svensson

Dietistmottagningen

Människor med diabetes, blodfettsrubbningar, övervikt med mera behöver tänka extra noga på vad de äter. En dietist är utbildad inom detta område och ger den information man behöver för att äta rätt och riktigt.  Kontakt förmedlas via doktorer, diabetessköterskor eller BVC-sköterska.

Endast tidsbokade besök.
Dietist: Ida Kettle

Hälsomottagningen

Våra vanligaste folksjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och stroke går att förebygga genom goda levnadsvanor.

De levnadsvanor som är av störst betydelse för att människor drabbas av ohälsa är att använda tobak, dricka för mycket alkohol, röra på sig för lite och ohälsosamma matvanor.

På hälsomottagningen kan du genom hälsosamtal få en bild av olika faktorer som påverkar din hälsa. Du kan få stöd i att förbättra dina levnadsvanor, kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol.

Vi erbjuder dig som fyller 40, 50, 60 eller 70 år ett hälsosamtal. När du får en inbjudan kan du själv boka din tid genom att logga in till 177.se Vårdguidens e-tjänster.

Om du inte har möjlighet att boka via 1177.se kontakta oss på telefon.

Du som önskar hälsosamtal men inte tillhör de erbjudna åldersgrupperna, kontakta oss på telefon.

Tänk på att en vecka innan hälsosamtalet ska du besöka vårdcentralens laboratorium för att ta ett blodprov, blodprovet ska vara fastande. Du ska alltså inte äta eller dricka efter midnatt innan provtagningen, men du får ta eventuella mediciner och dricka vatten. Du ska heller inte ha någon infektion eller feber. I samband med provtagning får du ett frågeformulär (Frågor inför Hälsosamtalet) som du ska fylla i hemma och ta med dig till hälsosamtalet.

I vårt hälsorum kan du själv kontrollera ditt blodtryck, vikt, längd, BMI och midjemått.  Här hittar du också information om kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och återhämtning.

Distriktssköterska: Sofie Westling

Inkontinensmottagningen

Urinläckage är vanligt förekommande och drabbar både män och kvinnor, gamla som unga. Urinläckage kan alltid lindras och ibland botas helt.

Om du får hjälp av hemsjukvården så är det via dem du ska beställa inkontinensskydd.

Om du är patient på vårdcentralen ska du beställa inkontinensskydd via oss.

Kontaktperson: Jenny Svensson

Läkarmottagningen

Besök och telefonsamtal till läkarna förbokas via sjuksköterskorna i Tele-Q.

Våra läkare är:

 • Gunnar Mårdén
 • Björn Hopstadius
 • Jens Stockhaus
 • Anna-Lena Lundgren
 • Thomas Jörne
 • Hamid Razavi
 • Ank Valstar
 • Christer Casselsjö
 • Catarina Lindgren
 • Johannes Arnell

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård och rådgivning  för diabetiker  efter remiss av läkare eller diabetessköterska.

Fotterapeut: Monica Remning
Telefonnummer: 010 - 104 47 08
Telefontid: Röstbrevlåda

Provtagning

När du kommer för provtagning anmäl dig först i receptionen.
All provtagning måste vara ordinerad av läkare eller sjuksköterska.  Om ni fått remiss för att ta prov från en annan klinik eller vårdcentral kan vi hjälpa till med dessa.
Öppettider:

08:00-16:00 i anslutning till mottagningsbesök.

08:00-11:00 om provtagningen ej sker i samband med mottagningsbesök.

Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenhet.

Reception

Anmäl dig alltid i receptionen när du kommer för besök eller provtagning.  Här kan du även hämta dina intyg.
Förfrågningar angående sjukvård, recept etc hänvisas till sjuksköterska i Tele-Q.
Vi ser helst att du betalar med betalkort eller faktura men det går att betala kontant eller via autogiro.

Öppettider: Vardagar 08:00-17:00

Rökavvänjning

Att sluta röka kan beskrivas som ett aktivt arbete där du ersätter gamla vanor och tankemönster med nya för att bryta nikotinberoendet. Vårdcentralen kan erbjuda individuell rådgivning efter överenskommelse. Du kan också ta upp frågan med din läkare som gärna förmedlar kontakten.

Kontaktperson: Monica Remning.

Samtalsmottagningen

Vid
depression, ångest, kriser samt stressrelaterade besvär kan samtalsbehandling
med KBT-inriktning (kognitiv beteendeterapi)  bli aktuell. Kontakt med psykosocial rådgivare
efter samråd av läkare.

Samtalsbehandlare:

Veronica Lund

Ida Kettle

Sjukgymnastiken

Vaccinationsmottagningen

Vårdcentralen erbjuder vaccinationer mot influensa och lunginflammation enligt gällande rekommendationer. Vi erbjuder också vaccin mot TBE (fästingburen hjärninflammation).

Om oss

Till Vårdcentralen Kolmården är alla välkomna – gammal som ung, bosatta på orten eller inte. Vår målsättning är att ge alla en trygg och säker vård med hög medicinsk kompetens, god tillgänglighet och ett bra bemötande.

Information till patienter

Remisskrav:
Nej

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Kolmården, Kolmården.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

87 %

Det aktuella värdet är
87%
Mätningen genomfördes
2017-07-01 - 2017-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

80 %

Det aktuella värdet är
80%
Mätningen genomfördes
2017-12-01 - 2017-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

75 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
75 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information