Funktionsnedsättning

Skriv ut (ca 5 sidor)

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Skriv ut

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Den här sidan handlar om funktionsnedsättningar hos barn.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Mer information på 1177.se

UMO om funktionsnedsättning

UMO om funktionsnedsättning

Här finns länkar till texter som handlar om funktionsnedsättning på UMO, som är en ungdomsmottagning på nätet som vänder sig till unga mellan 13-25 år.

Funka olika

Adhd

Adhd - stöd och hjälp

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom - stöd och hjälp

Fäll ihop

Söka hjälp och stöd

Söka hjälp och stöd

Om du misstänker att ett barn har en funktionsnedsättning kan du vända dig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Om du är ung kan du själv vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral.

Du kan alltid ringa till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få råd.

Fäll ihop

Söka hjälp och stöd i Östergötland

Östergötland

Söka hjälp och stöd i Östergötland

Barn och unga

Om du som förälder är orolig för utvecklingen hos ditt barn 0-5 år vänder du dig i första hand till BVC. För barn mellan cirka 6 och 12 år finns barnhälsan i de olika länsdelarna. Är barnet äldre, kontakta elevhälsan i skolan eller vårdcentralen.

Inom flera områden kan också din kommun erbjuda hjälp och stöd.

Är du ung kan du själv vända dig till:

Barn- och ungdomshabiliteringen
Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötland ger stöd, råd, behandling och utbildning till barn och ungdomar med långvariga eller bestående funktionsnedsättningar. Man ger även stöd och råd till närstående och nätverk kring barnen och ungdomarna.
Barn- och ungdomshabiliteringen finns i Linköping, Motala och Norrköping. I Linköping finns också en länsövergripande habiliteringsenhet.

Vuxen

Är du vuxen och behöver hjälp och stöd kontaktar du i första hand din vårdcentral eller kommunens socialtjänst. Det finns också habiliteringsenheter för vuxna i Linköping, Motala och Norrköping.

Telefonjourer och patient- och närståendeföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourer som du kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Du kan också få stöd från andra som har liknande erfarenheter genom att ta kontakt med en patient- eller närståendeförening.Mer på 1177.se

Här kan du läsa mer om att söka psykiatrisk vård i Östergötland.

Fäll ihop

Stöd vid långvarig sjukdom och funktionshinder

Östergötland

Stöd vid långvarig sjukdom och funktionshinder

Att anpassa sig till långvarig sjukdom, skada eller funktionshinder kan vara en stor utmaning. Utöver medicinsk behandling behövs kunskap om diagnosen och om vad man själv kan göra för att påverka situationen. Även närstående påverkas och kan behöva stöd.

I Östergötland finns Hälsopedagogiskt forum som en mötesplats, ett mellanled, mellan sjukvård och intresseföreningar.

Läs mer om Hälsopedagogiskt forum och det stöd som finns för dig som bor i Östergötland och är långvarigt sjuk eller har funktionshinder

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-12
Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Texten bygger på faktagranskat material på 1177 Vårdguiden


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2017-03-07
Redaktör:
Anna Momcilovic, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland, Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Granskare:
Victoria Granath, enhetschef, habiliteringen i centrala Östergötland, Helene Landin, sjukgymnast, Hälsopedagogiskt forum, Region Östergötland