Länktips för dig med funktionshinder

Skriv ut (ca 3 sidor)

Här har vi samlat länkar till föreningar, myndigheter och andra aktörer där du kan söka kunskap eller gemenskap. Länkar kan ändras eller försvinna från nätet. Ser du något som är fel eller har du förslag på länkar som borde finnas med här, kontakta oss gärna genom formuläret ”Tyck till” längst ner på sidan.

Skriv ut

Föreningar

Föreningar

Funktionshinderföreningar i Östergötland
Här hittar du en förteckning över de flesta funktionshinderföreningar i Östergötland. Ta kontakt med den förening som företräder dina intressen och hör vad den har att erbjuda.

Östergötlands Parasportförbund
Parasport Östergötland vill skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att bedriva idrott, både på motions- och elitnivå. Man har minst en medlemsförening som vänder sig till respektive skadegrupp, det vill säga personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller utvecklingsstörning.

Föreningshuset Fontänen i Linköping och dess hyresgäster
Föreningshuset innehåller expeditioner för ett stort antal föreningar och projekt. Dessutom har man en liten butik, datasal och gymnastiksal.

Patientföreningar
Länken leder till artiklar om ett stort antal diagnoser här på 1177.se. I de flesta fall är artiklarna också länkade till respektive patientförenings webbplats.

Värkstaden
Värkstaden är en verksamhet som bedrivs av en stiftelse i samarbete med ett företag som utvecklar pedagogiska hjälpmedel för psykosocial rehabilitering av människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa.

Fäll ihop

Personlig assistans

Personlig assistans

Assistanskoll
En webbplats där man bland annat kan se vilka assistansbolag som är aktiva i Östergötland. Man kan även jämföra anordnare personlig assistans, sida vid sida.

Independentliving.org
Independent living är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionsnedsättning. Stiftelsen främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Informationen är huvudsakligen på engelska.

Intressegruppen för assistansberättigade
En förening för alla som är berättigade till personlig assistans.

Fäll ihop

Anhöriga och syskonrelationer

Anhöriga och syskonrelationer

Anhoriga.se
Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en verksamhet som bevakar anhörigas intressen i form av nätverksträffar, träffar för anhörigkonsulenter, anhörigriksdag med mera.

Syskonkompetens
En webbplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.

Fäll ihop

Myndigheter och serviceorganisationer

Myndigheter och serviceorganisationer

Diskrimineringsombudsmannen
Mängder med bra information, telefonnummer till juridisk rådgivning med mera.

Myndigheten för delaktighet 
Förutom viktig information, en mycket omfattande portal med länkar till myndigheter, föreningar, lagtext med mera. Även internationella länkar.

Socialstyrelsen
Myndighetsinformation, rapporter, blanketter med mera. 

Fäll ihop

Sjukvårds -och sjukdomsinformation

Sjukvårds -och sjukdomsinformation

FASS
Den stora läkemedelsförteckningen med information om alla läkemedel som säljs i Sverige.

FYSS
Fysisk aktivitet på recept. Information om fysisk aktivitet som förebyggand och behandlande metod.

Narkoswebben
Ger information om hur det går till när man får narkos. Vänder sig till barn men all information gäller även vuxna.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas
För små och mindre kända handikappgrupper. En databas med information om över 200 diagnoser.

Fäll ihop

Övriga (med regionavtal)

Övriga (med regionavtal)

Team Olmed  
Kan hjälpa till med ortoser av olika slag och utprovning av ortopediska hjälpmedel.

Fäll ihop

Webbplatser

Webbplatser

Funkaportalen
En webbplats med information, reportage, tips, tankar och idéer som har med funktionshinder att göra. Du kan själv bidra med åsikter.

Funktionshinder.se
Webbplatsen tänkt som mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för alla som är intresserade av funktionshinder.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-28
Redaktör:

Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Manusunderlag:

Helene Landin, sjukgymnast, Region Östergötland