Röst och tal

Tal- och språkstörning hos barn

Innehållet gäller Örebro län

Redan under det första levnadsåret börjar barnet kommunicera på olika sätt och "jollret" kommer igång. Första ordet brukar komma kring ettårsåldern, men redan innan dess kan barnet förstå ord. I fyraårsåldern har det mesta av de grundläggande språkliga färdigheterna, det vill säga tal, språk och kommunikation, fallit på plats.

Till toppen av sidan