Om covid-19 – coronavirus

Isticmaal af xirka!

Innehållet gäller Örebro län

Gobolka Örebro waxa uu leeyahay talooyin maxali ah oo ku saabsan in afka la xirto marka aad soo galeysid meelaha bulshada isugu timaado.

Waa inaad isticmaashaa af xirka haddii aad dhalatay 2004 iyo wixii ka horeeyay.

  • Isticmaal af xirka markaad ku safreysid gaadiidka dadweynaha, iyadoo aan loo eegin waqtiga aad ku safreysid.
  • Isticmaal af xirka haddii aad gashid meel gudaha ah oo ay dad badan ku jiraan, tusaale ahaan dukaamada, farmashiyeyaasha iyo goobaha adeega.
  • Deegaanada caafimaadka iyo daryeelka dadka liita waxaa ka jira talooyin qaas ah oo la xiriira isticmaalka af xirka.
  • Goobaha shaqada iyo iskuulada dhexdooda waxaa ka jira oo quseeya talooyinka hay’adda caafimaadka Iswiidhan ay soo jeedisay.
Till toppen av sidan