Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19 i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Här kan du läsa om vilka som för tillfället kan vaccinera sig och hur det går till.

Aktuellt om vaccinering

 • Under vecka 24 vaccinerar Region Örebro län med 20 000 doser vaccin.
 • Bokning för dig född 1981 eller tidigare har nu öppnat. Preliminär plan för fas 4 finns i kapitlet Prioritetsordning i Örebro län.
 • Du som är över 18 år och gravid kan boka tid för vaccination mot covid-19 efter 12:e graviditetsveckan. Du är inte beroende av vilken åldersgrupp som annars är målgrupp. Remiss erbjuds till riskgrupp och om du är 16 år men inte 18 år.

Oavsett vilken av grupperna du tillhör måste du ha fyllt 18 år för att få vaccinera dig. Vi gör löpande kontroller för att säkerställa att rätt personer bokar vaccin. 

 • Du som är född 1981 eller tidigare.
 • Du som är 18 år eller äldre, gravid och passerat graviditetsvecka 12. Läs mer om Graviditet och vaccination mot covid-19.
 • Du som tillhör någon av följande riskgrupper:
  • Kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck)
  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL, svår astma och som kontrolleras på sjukhusmottagning eller har uppsökt vården akut för astma under senaste året
  • Fetma med ett BMI över 40
  • Nerv- eller muskelsjukdom som påverkar andningen
  • Flerfunktionshinder som innebär försämrad lungfunktion
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Downs syndrom
 • Du som har hemtjänst, bor med någon som har hemtjänst.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd, personlig assistans.
 • Du som arbetar i hemsjukvård, i hemtjänst eller arbetar på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent samt vård- och omsorgspersonal som arbetar vårdnära.

Med "vårdnära" menar vi du som ofta arbetar 15 minuter eller längre tid inom två meter från patienter. Du ska kunna visa upp tjänstelegitimation, anställningsavtal eller en lönespecifikation från 2021 vid vaccinationstillfället.

För gravida och ungdom gäller speciella rekommendationer

Övriga grupper kommer att erbjudas vaccin senare. Se den preliminära tidplanen för fas 4.

Leveranserna av vaccin är fortfarande begränsade vilket gör att tiderna för att vaccineras måste prioriteras till de som mest behöver vaccin. Nya tider för vaccination läggs ut löpande under veckan.

Du som reser kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen. Den som har färdtjänsttillstånd kan också resa till vaccinationsmottagningen utan att behöva betala egenavgift för resan. Läs mer i artikeln Kostnadsfria resor med buss och färdtjänst till vaccinationsmottagning.

Innan du vaccinerar dig mot covid-19 ska du fylla i en hälsodeklaration. Den frågar om allergi, medicinering och om du är gravid. Du fyller i den digitalt om du använder digital bokning. Om du bokar via telefon kan du ladda ner pdf, skriva ut och fylla i eller fylla i blanketten på plats.

Länk till folkhälsomyndighetens sida där du hittar hälsodeklarationen.

Vaccination för dig som använder blodförtunnande läkemedel

För dig som använder blodförtunnande läkemedel finns en liten risk att få en blödning av injektionen, ett blåmärke. Du kan själv minska risken genom att trycka hårt på platsen för injektionen i 2-3 minuter efter vaccinationen.

Till dig som använder Waran:

 • har du ändrat dos de senaste två veckorna bör senaste PK-värdet helst inte vara högre än 3.0.
 • senaste PK-värdet bör inte vara högre än 2.0 om du äter Waran i kombination med andra blodförtunnande läkemedel
 • du behöver inte kontrollera ett extra PK-värde om du legat stabilt dvs haft samma Waran-dos i mer än två veckor.

Använder du andra blodförtunnande medicinering tex Eliquis, Pradaxa, Xarelto eller Fragmin, fortsätter du med dina mediciner som vanligt.

Vaccination till dig med allergi

De allra flesta med allergi kan få vaccin mot covid-19. Födoämnesallergi, allergi mot insektsbett, pälsdjur, antibiotika och pollen är inte en anledning att avstå från vaccination mot covid-19. Berätta om din allergi för din vaccinatör.

Vaccination till dig som är gravid

Här kan du läsa mer om vad som gäller för vaccination mot covid-19 för dig som gravid.

Vaccination i kombination med annat vaccin

Boka tid för vaccination med minst 7 dagar mellan vaccin mot covid-19 och annat vaccin, till exempel TBE eller influensa.

Klicka på bilden så blir den större.
Till toppen av sidan