Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19 Region Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Här kan du läsa om vilka som för tillfället kan vaccinera sig och hur det går till.

Vilka kan boka tid för vaccination just nu?

Vaccintillgången är begränsad och olika vaccin rekommenderas för olika åldersgrupper. 

Just nu pågår vaccination av följande grupper

 • Du som är 80 år och äldre.
 • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
 • Du som är 18-64 år och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.
 • Du som arbetar med personer som har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assistent.
 • Du som är mellan 55 och 64 år och arbetar inom hälso- och sjukvården med patientnära arbetsuppgifter.

Övriga grupper kommer att erbjudas vaccin senare under året. Se den preliminära tidplanen.

Om du har hemtjänst

Du som har hemtjänst men som har svårt att ta dig till en vaccinationsmottagning kan i vissa fall erbjudas vaccination på annat sätt. Varje kommun gör en egen bedömning. Frågor om detta ställer du till den kommun som du får hemtjänst av.

Boka tid via e-tjänst eller telefon

Du kan endera boka tid via e-tjänst eller ringa för att boka en vaccinationstid. Nya tiderna fördelas mellan dessa två bokningar. I och med den osäkra och begränsade tillgången på vaccin kan framförhållningen vara kort. Detta gör också att tiderna snabbt tar slut. Alla som vill ha kommer att erbjudas vaccin.

Via e-tjänster på 1177.se

Tidbokning via e-legitimation är personlig. Du kan inte boka tid åt någon annan än dig själv. Så här gör du för att boka din tid:

 1. E-tjänsterna finns på webbplatsen 1177.se
 2. Välj e-tjänsten Covid-19 Vaccination under Regionen rekommenderar
 3. Välj sedan mottagning och boka en tid

Du som bor i annat län eller saknar svenskt medborgarskap kan inte använda vår e-tjänst. Du får kontakta oss för bokning via telefon när din prioritetsgrupp är aktuell.

Via telefon

 • Om du inte har e-legitimation kan du ringa telefonnumret 019 602 80 00. 
 • Om du ringer kan du boka tid för flera personer på samma gång.
 • Du kan inte boka tid via telefonnummer 1177, regionens växel eller din vårdcentral.

När du kommer fram på telefon knappar du in ditt telefonnummer och får en tid när du blir uppringd. 

Öppettider för tidbokning via telefon

Måndag-fredag 07.30-16.45

Av- och ombokning

Du måste omboka din tid om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19.

Avboka eller omboka en tid

Om du har avbokat tiden för dos 2 och vill ha en ny tid för dos 2

 • Endast via telefon:  019-602 80 00.
 • Du kan inte boka en ny tid via e-tjänsterna på 1177.se om du har avbokat tiden. Det beror på att det är viktigt att du får samma vaccin vid dos 2 som vid dos 1.

När kommer det nya tider för vaccination?

Leveranserna av vaccin är fortfarande begränsade vilket gör att tiderna för att vaccineras snabbt tar slut. Här kan du läsa vilka dagar nya tider för bokning av vaccination beräknas att komma. Läs mer om vaccintillgången i artikeln: Vaccinplaneringen för vecka nio i Region Örebro län

Du som är 80 år eller äldre

 • Vaccinationstider finns att boka från måndag eftermiddag via e-tjänst, tidigast kl 14. Du kan även ringa, se ovan hur det fungerar.

Du som är 64 år eller äldre och tillhör den grupp som erbjuds vaccin nu

 • Vaccinationstider finns att boka från måndag eftermiddag via e-tjänst, tidigast kl 14. Du kan även ringa, se ovan hur det fungerar.

Du som är 18 till 64 år och som ingår i den grupp som erbjuds vaccin nu

 • Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg: Vaccinationstider finns att boka från tisdag eftermiddag via e-tjänst, tidigast kl 14. Du kan även ringa, se ovan hur det fungerar.
 • Örebro: Vaccinationstider finns att boka från fredag eftermiddag via e-tjänst, tidigast kl 14. Du kan även ringa, se ovan hur det fungerar.

Vaccinationsmottagningar

Vaccinationsmottagningar finns på fem platser i länet

Du som reser kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen. Den som har färdtjänsttillstånd kan också resa till vaccinationsmottagningen utan att behöva betala egenavgift för resan. Läs mer i artikeln Kostnadsfria resor med buss och färdtjänst till vaccinationsmottagning.

Inför besöket

 • Du måste ha med dig giltig ID-handling.
 • Ha lätt avtagbar klädsel för att enkelt kunna få din spruta i överarmen.
 • Kom på utsatt tid för att undvika köbildning.
 • Skriv gärna ut och ta med en ifylld hälsodeklaration.

Hälsodeklaration

Innan du vaccinerar dig mot covid-19 ska du fylla i en hälsodeklaration. Den frågar om allergi, medicinering och om du är gravid. Du kan fylla i den redan nu och ta med dig till vaccinationsmottagningen. Om du inte har möjlighet att skriva ut kan du fylla i blanketten på plats.

Länk till folkhälsomyndighetens sida där du hittar hälsodeklarationen.

Vaccination för dig som använder blodförtunnande läkemedel

För dig som använder blodförtunnande läkemedel finns en liten risk att få en blödning av injektionen, ett blåmärke. Du kan själv minska risken genom att trycka hårt på platsen för injektionen i 2-3 minuter efter vaccinationen.

Till dig som använder Waran:

 • har du ändrat dos de senaste två veckorna bör senaste PK-värdet helst inte vara högre än 3.0.
 • senaste PK-värdet bör inte vara högre än 2.0 om du äter Waran i kombination med andra blodförtunnande läkemedel
 • du behöver inte kontrollera ett extra PK-värde om du legat stabilt dvs haft samma Waran-dos i mer än två veckor.

Använder du andra blodförtunnande medicinering tex Eliquis, Pradaxa, Xarelto eller Fragmin, fortsätter du med dina mediciner som vanligt.

Vaccination till dig med allergi

De allra flesta med allergi kan få vaccin mot covid-19. Födoämnesallergi, allergi mot insektsbett, pälsdjur, antibiotika och pollen är inte en anledning att avstå från vaccination mot covid-19. Berätta om din allergi för din vaccinatör.

Vaccination till dig som är gravid

Du som är gravid ska inte vaccinera dig.

Vaccination i kombination med annat vaccin

Boka tid för vaccination med minst 14 dagar mellan vaccin mot covid-19 och annat vaccin, till exempel TBE eller influensa.

Prioritetsordning i Örebro län

Region Örebro län följer Folkhälsomyndighetens nationella prioritering för vaccination mot covid-19. Personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka vaccineras först. Den tidplan som lagts upp är beroende på vaccintillgången och är därför preliminär. 

I fas 1 - januari-februari 2021:

 • Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst
 • Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänst
 • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

Fas 2 - mitten av februari-mars 2021

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3 - mars-april 2021

 • Personer i åldern 60–64 år
 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes typ 1 och typ 2
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom.

Fas 4 - maj 2021

 • Hela resterande befolkningen som är mellan 18 år och 64 år.

Preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 i Region Örebro län

600x424_1177_grafisk_tidplan_Regionorebrolan_ver_210205.jpg

Länk till Region Örebro läns tidplan. Observera att tidplanen kan komma att uppdateras beroende på tillgången till vaccin.

Läs mer om prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Other languages

Till toppen av sidan