Om vaccin mot covid-19

Kan det bli aktuellt med vaccinationskrav för viss personal inom sjukvården i region Örebro län?

Innehållet gäller Örebro län

Fråga

Kan det bli aktuellt med vaccinationskrav för viss personal inom sjukvården i Region Örebro län?

Svar

All vaccination i Sverige är frivillig. Region Örebro län kommer att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan