Om vaccin mot covid-19

Hur går fördelningen av vaccin mot covid-19 till?

Innehållet gäller Örebro län

Fråga

Hur går fördelningen av vaccin mot covid-19 till?

Svar

Då vi lever i en global pandemi finns det många faktorer som spelar in när det handlar om tillgången på vaccin. Det är WHO som fastställer vaccinfördelningen globalt, för en jämlik fördelning. EU hanterar godkännande och upphandling av vaccin för att beräknade och beslutade leveranser ska nå Sverige. Folkhälsomyndigheten har i sin tur regeringens uppdrag att planera och leda vaccinationsarbetet i Sverige och se till att vaccinet fördelas jämt mellan regionerna. SKR deltar och bistår i arbetet. Regionerna ansvarar för genomföra vaccinationen mot covid-19. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring leveranserna av vaccinet mot covid-19 vad gällar antal doser per vecka.

Till toppen av sidan