Störningar i e-tjänster

Mellan kl. 10-12 idag har vi störningar i våra e-tjänster på grund av tekniskt underhåll.

Om vaccin mot covid-19

Vilka kan boka tid för vaccination mot covid-19 just nu i Örebro län?

Innehållet gäller Örebro län

Fråga

Vilka kan boka tid för vaccination mot covid-19 just nu i Örebro län?

Svar

Oavsett vilken av grupperna du tillhör måste du ha fyllt 18 år för att få vaccinera dig. Vi gör löpande kontroller för att säkerställa att rätt personer bokar vaccin. 

 • Du som är född 1981 eller tidigare.
 • Du som är 18 år eller äldre, gravid och passerat graviditetsvecka 12. Läs mer om Graviditet och vaccination mot covid-19.
 • Du som tillhör någon av följande riskgrupper:
  • Kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck)
  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL, svår astma och som kontrolleras på sjukhusmottagning eller har uppsökt vården akut för astma under senaste året
  • Fetma med ett BMI över 40
  • Nerv- eller muskelsjukdom som påverkar andningen
  • Flerfunktionshinder som innebär försämrad lungfunktion
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Downs syndrom
 • Du som har hemtjänst, bor med någon som har hemtjänst.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd, personlig assistans.
 • Du som arbetar i hemsjukvård, i hemtjänst eller arbetar på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent samt vård- och omsorgspersonal som arbetar vårdnära.

Med "vårdnära" menar vi du som ofta arbetar 15 minuter eller längre tid inom två meter från patienter. Du ska kunna visa upp tjänstelegitimation, anställningsavtal eller en lönespecifikation från 2021 vid vaccinationstillfället.

Till toppen av sidan