OM VACCIN MOT COVID-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 Region Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om vaccination mot covid-19 i Region Örebro län.

Vilka vaccinationer pågår just nu?

Region Örebro län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och riktlinjer för vaccinationen.

Region Örebro län följer Folkhälsomyndighetens nationella prioritering för vaccination mot covid-19. Personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka vaccineras först. Just nu pågår vaccination i Fas 1. Den tidplan som lagts upp är beroende på vaccintillgången och är därför preliminär. 

I fas 1 - januari 2021:

 • Vaccination av personer som bor på särskilt boende för äldre startade 27 december och sker inom kommunens omsorg.
 • Du arbetar inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst eller annan äldreomsorg.

I fas 1 nästa steg - januari-februari 2021:

 • Du har hemtjänst eller bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Läs mer om att vaccinera sig mot covid-19 i Region Örebro län här.

När kan jag vaccinera mig mot covid-19?

Örebro län följer Folkhälsomyndighetens nationella prioritering för vaccination mot covid-19. Personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka vaccineras först. Just nu pågår vaccination i Fas 1. Just nu planeras befolkningen att vaccineras i följande turordning:

1177_grafisk_tidplan_Regionorebrolan_210121_600x424.jpg

Länk till Region Örebro läns tidplan. Observera att tidplanen kan komma att uppdateras beroende på tillgången till vaccin.

Läs mer om prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vaccinationer mot covid-19.

Hur bokar jag tid för vaccinering av covid-19?

Bokning kan du som ingår i aktuell vaccinationsgrupp göra både via e-tjänsten på 1177.se och per telefon via ett speciellt callcenter.

Se kapitlet Boka tid för att ta reda på hur du går tillväga.

Du kan inte boka tid via telefonnummer 1177.

Se kapitlet Vilka kan boka tid för vaccination just nu?

Var kan jag vaccinera mig mot covid-19?

Vaccinationsmottagningarna finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro på följande adresser:

 • Hallsberg, Esplanaden 1 i centrala Hallsberg
 • Karlskoga: Skrantahöjdsvägen 42, hus 10. (Transcoms f d lokaler).
 • Lindesberg: Banvägen 28. (Libos f d kontor).
 • Örebro: Prologgatan 3 på Boglundsängen
 • Örebro: Conventum Arena på Fabriksgatan 26-28. Karta över parkeringsmöjligheter vid Conventum Arena.

Varför har man valt just dessa lokaler för vaccineringen?

Vaccination sker i externa lokaler för att minimera belastningen på den befintliga vården. Lokalerna som har valts ut är stora och luftiga. Det är möjligt att hålla avstånd mellan personer som vistas i lokalen och mellan vaccinationsbås. Personalen ska också kunna erbjudas en bra arbetsmiljö. Samtidigt ska det vara lätt att ta sig dit för dem som ska vaccineras och det ska finnas goda parkeringsmöjligheter.

Om man har möjlighet är rekommendationen att använda ett eget fordon för att undvika smittorisk. Har man inte möjlighet att åka egen bil rekommenderar vi att man åker kollektivtrafik på tider när det inte är trängsel. Region Örebro län kommer att erbjuda vaccination av länets samtliga invånare, men har inte möjlighet att ordna transport till vaccinationsmottagningarna.

Kan jag boka en sjukresa till vaccinationsmottagningen?

Nej, vaccination räknas inte som ett vårdbesök så därför räknas det inte som en sjukresa. Men om man är berättigad till färdtjänst går det givetvis bra att använda det.

Hur kommer äldre på vårdboenden och inom hemtjänsten att få sitt vaccin?

Personer i äldreboenden, hemsjukvård vaccineras av ansvarig kommunsjuksköterska.

För personer med hemtjänst kommer vaccination att ske vid respektive vaccinationsmottagning. Om hemtjänstpersonalen bedömer att en person som har hemtjänst inte kan förflytta sig själv till en vaccinationsmottagning, även med hjälp, då kontaktar hemtjänstpersonalen kommunens sjuksköterska för vaccination i hemmet.

Hur blir man informerad om vaccination i Örebro län?

Alla invånarna i Örebro län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Men i nuläget är det oklart om när, vilket och hur mycket vaccin som finns tillgängligt – så vi kan inte ge detaljerad information. Vi kommer informera via annonser i dagspress, regionens hemsida och via 1177.se.

Ska man vaccinera sig även om man har antikroppar mot covid-19?

Vi saknar ännu kunskap om hur mycket och vilken typ av antikroppar som krävs för att man ska vara immun mot covid-19. Vi vet inte heller hur lång tid skyddet varar. Alla kommer därför att erbjudas vaccin, oberoende om de haft sjukdomen eller inte. Utifrån tidigare erfarenheter från vaccinationer finns ingen anledning att tro att det ger negativa effekter att vaccineras om man redan har varit sjuk.

Kan jag vaccinera mig mot covid-19 om jag är allergisk?

Olika vacciner har olika innehåll, så svaret beror på vilket vaccin som är aktuellt och vilken typ av allergi du har.

För godkända coronavacciner finns produktinformation hos Läkemedelsverket med innehållsförteckning av vaccinet och information kring om en allergi utgör ett hinder för vaccination.

Alla som vaccineras kommer att få fylla i en hälsodeklaration som blir underlag för en medicinsk bedömning om det är lämpligt att ta vaccinet eller inte.

Har allergiker en ökad risk att drabbas av en allergisk reaktion efter att ha tagit vaccin mot covid-19?

Forskning har visat att allergireaktioner är väldigt ovanliga och i de få fall som det förekommit har de varit väldigt milda. Men personer med allvarliga allergiproblem ska avrådas från att ta Pfizers vaccin enligt en preliminär rapport från Storbritannien den 9 december 2020. Det kan handla om personer som har så allvarliga allergiproblem att de ständigt bär med sig en adrenalinpenna.

Kan det bli aktuellt med vaccinationskrav för viss personal inom sjukvården?

All vaccination i Sverige är frivillig. Region Örebro län kommer att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vilka faktorer ökar risken att bli allvarligt sjuk av covid-19?

Med stigande ålder ökar risken att bli allvarligt sjuk av covid-19. Du som ingår i någon av nedan riskgrupper har möjlighet att boka tid för vaccination mot covid-19 i Fas 3. Länk till Region Örebro läns prioriteringsordning och preliminära tidplan för vaccination.

Övriga faktorer som kan innebära en högre risk är:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
 • Astma kan ge ökad risk om den är svårbehandlad och instabil.

Måste jag betala för att vaccinera mig?

Nej, vaccinationerna mot covid-19 är gratis.

Vilka vacciner kommer vi att få?

Sverige har avtal med Pfizer-BioNTech, Astra Zeneca och Moderna. Vi får ta del av vaccinen efter att de godkänts av det europeiska läkemedelsverket (EMA).

Kommer jag att få välja vilket av vaccinen jag ska ta?

På grund av begränsad tillgång, extrema förvaringsrestriktioner och oregelbundna leveranser kommer det inte att vara möjligt att för den enskilde att välja från vilken leverantör man får sitt vaccin. Man får ta det vaccin som finns tillgängligt. Alla vacciner som Sverige har upphandlat har väldigt god skyddseffekt även om det kan skilja något. De skyddar till och med bättre än de flesta influensavacciner. Vi fördelar dock vaccinerna så att samma vaccin ska finnas tillgängligt när det är dags för din andra dos. Därför är det bra att du försöker ta dina doser inom rekommenderat intervall.

Hur går fördelningen av vaccin mot covid-19 till?

Då vi lever i en global pandemi finns det många faktorer som spelar in när det handlar om tillgången på vaccin. Det är WHO som fastställer vaccinfördelningen globalt, för en jämlik fördelning. EU hanterar godkännande och upphandling av vaccin för att beräknade och beslutade leveranser ska nå Sverige. Folkhälsomyndigheten har i sin tur regeringens uppdrag att planera och leda vaccinationsarbetet i Sverige och se till att vaccinet fördelas jämt mellan regionerna. SKR deltar och bistår i arbetet. Regionerna ansvarar för genomföra vaccinationen mot covid-19. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring leveranserna av vaccinet mot covid-19 vad gällar antal doser per vecka.

Till toppen av sidan