Om vaccin mot covid-19

Det är inte din tur ännu

Innehållet gäller Örebro län

Men din tur kommer! Vi vaccinerar i den ordning som Folkhälsomyndigheten har bestämt med de äldsta och sköraste först.

Dos 1

Du som är född 2009 eller tidigare (du måste ha fyllt 12 år) kan gå på drop-in eller boka tid för vaccination med dos 1.

Dos 2

När du fick din första dos så fick du också en ny tid för dos 2. Om du behövde avboka tiden på grund av sjukdom ska du ringa telefonnummer 019-602 80 00 för att boka en ny tid. Du kan alltså inte boka via det digitala bokningssystemet. 

Dos 3

  • Du som är 80 år och äldre (född senast 1940)
  • Du som har hemtjänst beslutad av din kommun

Tillhör du någon av dessa två grupper kan du boka tid för att vaccinera dig med en tredje dos.

Det ska ha gått minst sex månader sedan förra vaccinationen mot covid-19.

Ytterligare grupper vaccineras via sina kommuner och behöver inte boka tid på egen hand. 

Extrados för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Du som har kraftigt nedsatt immunförsvar (t ex på grund av transplantation) och har blivit kontaktad av vården och erbjuden en extrados vaccin.

Det ska ha gått minst åtta veckor seda förra vaccinationen mot covid-19. 

Till toppen av sidan