Lämna prov och få provsvar om covid-19

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

Innehållet gäller Örebro län

Om du nyligen har träffat en person med covid-19 kan du ha utsatts för smitta. Det innebär att det finns en risk att du blir sjuk. Det är därför viktigt att du träffar så få personer som möjligt under en period och tar prov om du får symtom som kan stämma med covid-19. Med ”nära kontakt” menas att du träffat personen med covid-19 inom 2 meters avstånd och under minst 15 minuter.

Till toppen av sidan