LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

Innehållet gäller Örebro län

Om du nyligen har träffat en person med covid-19 då kan du vara utsatt för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir sjuk. Det är viktigt att du träffar så få personer som möjligt under en period och tar prov så snart du kan om du får symtom som kan stämma med covid-19. Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd.

Vad ska jag göra nu?

Under inkubationstiden, det vill säga 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha blivit utsatt för smitta gäller följande även om du känner dig frisk:

 • Var uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden.
 • Begränsa antalet människor du träffar utanför det egna hushållet och håll avstånd till dem du träffar. Covid-19 kan smitta även strax innan man börjar känna sig sjuk.
 • Arbeta hemma om du kan. 
 • Studera hemma om du går på högskola, universitet eller liknande om du kan. Symtomfria barn och ungdomar kan gå till förskola eller skola.
 • Avstå från fritidsaktiviteter som innebär nära kontakt med andra.
 • Undvik att resa med kollektivtrafik om du inte måste, undvik rusningstid.
 • Arbetar du inom sjukvård eller äldreomsorg bör du informera din närmsta chef om att du kan vara utsatt för smitta.

Behöver jag provta mig trots att jag inte bor tillsammans med den som har covid-19?

Så länge du är symtomfri behöver du inte ta prov om du inte fått särskilda instruktioner av läkare eller smittspårare. 

Om du får symtom, även lindriga, ska du snarast ta prov för covid-19 och sedan stanna hemma i väntan på provsvar. Läs mer om hur du bokar tid för PCR-test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov.

Särskilda instruktioner gäller för hushållskontakter till ett bekräftat fall.

För dig som bor med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Därför gäller särskilda förhållningsregler till hushållskontakter. Som hushållskontakt räknas du som delat boende med den smittade någon gång under den smittsamma fasen. Förhållningsregler gäller i minst 7 dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. 

I korthet gäller detta, oberoende om smittspårare hunnit kontakta er eller ej:

Förhållningsregler för hushållskontakter

 • Du ska inte gå till arbetsplats, skola eller förskola. Arbete hemifrån och distansundervisning går bra. Om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Intyg skrivs av behandlande läkare. Smittspårningsteamet ser till att du får intyg vid behov.
 • Du ska ta ett PCR-prov 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, det gäller även om du inte har några symtom. Du måste invänta svaret innan du går tillbaka till arbete/studier. Läs mer om hur du bokar tid för PCR-test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov.
 • Barn under gymnasieåldern och utan symtom rekommenderas inte generellt att ta ett PCR-prov.
 • Du måste berätta om att du är hushållskontakt till en person med covid-19 om du har kontakt med personal i hälso- och sjukvården eller med omsorgspersonal inklusive hemtjänst.
 • Du ska inte träffa andra personer än de som bor i hushållet.

För övrigt gäller samma instruktioner till hushållskontakter som till andra närkontakter under hela inkubationstiden, dvs under 14 dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. Du ska fortsätta att vara uppmärksam  på symtom även om PCR-provet är negativt och provta dig igen om du får symtom, träffa så få personer som möjligt utanför det egna hushållet, fortsätta arbeta/studera hemifrån om du kan, avstå från fritidsaktiviteter och avstå från att resa med kollektivtrafik om du inte måste.

Vad gäller om jag redan har haft covid-19?

Du behöver inte följa dessa förhållningsregler om du har haft covid-19-infektion inom sex månader, konstaterad genom antingen positivt PCR-prov eller antikroppstest. Får du däremot symtom ska du vara hemma tills du blir frisk.

Fakta om covid-19

Hur lång är inkubationstiden? 

Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till 14 dagar, vanligast är 5 dagar. 

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?

Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård.

Hur smittar coronavirus?

Covid-19 smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser eller hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via händerna.

Allmänt förebyggande åtgärder

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Håll avstånd till andra
 • Hosta och nys i armvecket
Till toppen av sidan