Lämna prov och få provsvar om covid-19

Provtagning i Örebro län - covid-19

Innehållet gäller Örebro län

Här hittar du information om provtagning för covid-19 i Örebro län. Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena kan tas när du är sjuk och visar om du har en pågående infektion. Det andra tas när du blivit frisk och visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Till toppen av sidan