LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Provtagning för dig som är frisk sedan minst 14 dagar - antikroppstest

Innehållet gäller Örebro län

I Örebro län erbjuds allmänheten en så kallade antikroppstest i mindre skala. Det kostar 200 kronor. Provtagningen ingår ej i högkostnadsskyddet.

Det är ett stort intresse för antikroppstestet och de tillgängliga provtagningstiderna blir snabbt uppbokade. Bokningsbara tider läggs ut fortlöpande. 

Antikroppstestet, också kallat serologiskt prov, kan visa om du tidigare har varit sjuk i covid-19 och utvecklat antikroppar. Från det att man blir sjuk i covid-19 tar det några veckor innan antikroppar bildas i mätbara nivåer. Därför är det viktigt att du väntar i minst 14 dagar efter att du blivit frisk innan du lämnar provet.

Vad mäter testet och hur säkert är det?

Testet mäter IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Det är viktigt att veta att inga antikroppstester ger helt säkra resultat utan en liten andel av de som testas riskerar att få ett felaktigt resultat. Känsligheten i den analys som används i Region Örebro Län är 85-87 % vilket innebär att av 100 personer med tidigare covid-19 kommer 85-87 stycken ha antikroppar, medan 13-15 inte har påvisbara antikroppar trots att de haft covid-19. Det finns tyvärr också en liten risk att analysen påvisar antikroppar trots att man inte haft covid-19.

Beställ provtagning på 1177.se

Du beställer provtagning genom att logga in på 1177.se med hjälp av din e-legitimation, till exempel mobilt BankID. När du loggat in klickar du på "Covid-19 Örebro län" under rubriken "Regionen rekommenderar" för att beställa ditt prov och sedan boka tid för provtagningen på vårdcentral eller sjukhus.

Det är ett begränsat antal tider för provtagning som erbjuds per dag. Nya bokningsbara tider läggs kontinuerligt ut. 

När du är inloggad är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter under ”Inställningar” med aktuellt telefonnummer om vården behöver kontakta dig. 

Länk till e-tjänst på 1177.se

Behöver du hjälp att logga in?

Se instruktionen Så loggar du in på 1177.se för covid-provtagning.

Du som ska logga in och boka tid för ditt barn (0-13 år) Instruktion för hur du loggar in på 1177.se som ombud för ditt barn (0-13 år) vid bokning av covid-provtagning. 

Har du ytterligare frågor om inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du ringa 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6.00-22.00.

Information om e-legitimation

Läs om e-legitimation och hur du gör för att skaffa en e-legitimation. Information finns både för dig mellan 13-17 och för dig som är vuxen. 

Kontakt för dig som inte har e-legitimation

Du som inte har e-legitimation och därmed inte kan använda e-tjänsten på 1177.se för att beställa och boka tid för antikroppsprov kan kontakta din vårdcentral. 

Hur går provtagningen till?

Antikroppstest tas genom ett blodprov.

Ditt provsvar meddelas via 1177.se

Du ser ditt provsvar genom att logga in på 1177.se med hjälp av din e-legitimation. Mer om hur du hittar Ditt provsvar för covid-19 och ska tolka ditt svar.

Till toppen av sidan