LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Provtagning för barn och ungdom, PCR-test

Innehållet gäller Örebro län

Barn kan ha samma symtom som vuxna, men de är oftast mildare. Därför är det viktigt att också barn testar sig vid lindriga symtom för att inte föra smittan vidare och för att de tidigare ska komma tillbaka till skolan.

Förskolebarn ska stanna hemma

Barn i förskoleålder, upp till 5 år, är ofta förkylda och provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Därför rekommenderas i första hand att barnet stannar hemma utan provtagning så länge de är sjuka och två dygn efteråt. Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de sista två dygnen har varit utan feber och med gott allmäntillstånd kan barnet gå till förskola och annan verksamhet även om det har lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva.

Behöver du råd, ring 1177 eller din vårdcentral. Provtagning kan bli aktuell efter medicinsk bedömning.

Från förskoleklass (5-6 år) upp till 12 år

Om ditt barn har lindriga symtom kan du som vårdnadshavare beställa och boka tid för provtagning genom att logga in på e-tjänsten på 1177.se. Om du behöver en medicinsk bedömning ska du kontakta din vårdcentral eller 1177.

Provtagning sker med så kallad egenprovtagning. Barnet tar provet själv eller med assistans av förälder efter instruktioner som ges på plats. Det viktigaste är att barn i denna åldersgrupp lämnar gurgel/spott-provet. 

Se Instruktion för hur du loggar in på 1177.se som ombud för ditt barn vid bokning av covid-provtagning.

Barn 13 år och äldre

Barn som har e-legitimation kan beställa och boka tid för egenprovtagning såsom för vuxen, genom e-tjänsten covid-19 Örebro län.  Mer infomation på sidan: Provtagning för dig som är sjuk, PCR-prov covid-19

För att kunna logga in på 1177.se behöver du en e-legitimation. Du kan logga in med BankID eller med Freja eID Plus. Läs mer på Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år.

Du som inte har e-legitimation eller av andra skäl inte kan använda e-tjänsten på 1177.se för att boka PCR-test för covid-19 kan ringa: 019-602 88 95, måndag-fredag kl 8.00-14.00.

Till toppen av sidan