Lämna prov och få provsvar om covid-19

Lämna prov för covid-19

Det är bara vissa personer som behöver lämna prov vid symtom på covid-19. Lämna prov om en läkare eller en sjuksköterska ber dig att göra det. Du kan också behöva lämna prov om du arbetar i hälso- och sjukvården eller i äldreomsorgen, eller om du bor på ett äldreboende eller har hemtjänst.

Den här artikeln finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

Du behöver inte vara folkbokförd i den region där du lämnar prov. Det är gratis att lämna prov för covid-19.

Hur får jag mitt provsvar?

I texten Provsvar covid-19 kan du läsa mer om hur du tolkar ditt provsvar.

Behöver jag lämna PCR-prov?

Du kan behöva lämna PCR-prov om du får symtom

Du kan behöva lämna prov om något av följande stämmer på dig:

  • Du arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom äldreomsorg.
  • Du arbetar inom omsorg av personer som har en hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Du bor på ett äldreboende, har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Du bor på ett LSS-boende och har en hög risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.
  • Du får behandling med dialys.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.

Du kan också behöva lämna prov om en sjuksköterska eller läkare ber dig göra det. Det gäller även barn. Här får du råd om hur du kan förbereda ett barn inför att lämna ett prov, om det behövs.

Du som har haft covid-19 de senaste tre månaderna behöver oftast inte lämna prov.  

Örebro län

Är du gravid?

  • Är du gravid rekommenderas du att ta PCR-prov om du får symtom. Läkare har bedömt att provsvaret kan ha betydelse för din fortsatta vård.

Stanna hemma tills du har fått provsvar

Stanna hemma tills du har lämnat provet och fått provsvaret.

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Hur ska jag göra för att lämna prov?

I den här texten kan du läsa om vad som gäller där du är. Du väljer region högst upp på sidan.

Hur går en provtagning till?

Ibland kan du få ta PCR-provet själv. Det kallas egenprovtagning. Du får information om hur du ska göra. Provet kan också tas av vårdpersonal.

Örebro län

Så här tar du PCR-test i Region Örebro län

Filmen visar hur du testar dig för covid-19 i Örebro län med testkit från lådan. Filmen finns textad på arabiska, engelska och somaliska. Klicka på språkikonen och välj språk.

Så går det till att ta ett PCR-prov

Provet innebär att du för in en särskild pinne i näsan eller genom munnen till svalget. Du ska skrapa lite med pinnen så att virus kan fastna på den.

I en del regioner ska du skrapa både i näsan och svalget. Provtagningen kan kännas lite obehaglig, men går fort.

Ibland tas provet från slem som du spottar ut.

Antigentest - snabbtest

Snabbtest kallas också antigentest och är prov som snabbt kan visa om du har en pågående infektion med covid-19. Oftast får du svar inom 30 minuter.

Det finns ingen allmän rekommendationen om att köpa och använda antigentester själv. Du kan köpa antigentest själv på apotek om du vill. De är så kallade självtest. Resultatet registreras inte av vården.

Du som känner dig sjuk och som har symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du känner dig frisk. Det gäller oavsett vad antigentestet visade.

Antigentester kan användas inom vården. Du kan få andra råd om du uppmanas att lämna ett antigentest i till exempel vården.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Läs mer på 1177.se

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

För barn: Om covid-19 och corona

Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

Till toppen av sidan