LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Frågor och svar om provtagning för covid-19

Innehållet gäller Örebro län

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om provtagning i Region Örebro län.

Nu finns informationssidor om:

Länk till Folkhälsomyndigheten - frågor och svar om corona

Vem får testa sig för covid-19 i Örebro län?

I Örebro län erbjuder vi så kallad egenprovtagning för pågående covid-19 infektion till allmänheten. Provtagning bokas via e-tjänsten Covid-19 Örebro län som du hittar genom att logga in här på 1177.se.

Du kan ta provet om:

  • du har symtom som hosta, feber, andningsbesvär, halsont, snuva, nästäppa, förlorat lukt- och smaksinne, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående, kräkning eller diarré.

  • du har ordinerats provtagning av sjukvården.

Du kan inte ta provet:

  • om du inte har några symtom, såvida du inte ordinerats ett prov från sjukvården. Detta gäller även om du varit i kontakt med någon som har covid-19. (Onödig testning minskar resurserna för testning av sjuka.)

  • om du redan har testats positiv för covid-19 med PCR-test eller antikroppstest de senaste 6 månaderna. Du kan i den situationen betrakta dig som immun.

  • som kontroll av ett tidigare positivt PCR-test. Testet kan nämligen vara positivt i flera veckor, trots att man blivit frisk och smittfri, då analysen även mäter inaktivt virus som ofta finns kvar i kroppen under en längre tid. (Om du tidigare har fått besked om ett positivt PCR-test så har du också informerats om hur länge du är smittsam.)

Obs! Innan och efter du tagit prov så räknas du som smittsam tills att du får besked om provsvar. Du ska därför isolera dig och ta utevägen direkt till din provtagning för att inte smitta andra. Tänk på att följa myndigheternas råd.

Om du har allvarliga symtom eller om du snabbt blir mycket sämre ska du söka vård.

Läs mer på sidan för provtagning för dig som är sjuk, PCR-prov covid-19 eller för dig som är frisk sedan minst 14 dagar, Antikroppstest covid-19.

Hur länge ska jag vänta innan jag ska boka provtid och gå och testa mig efter att jag känt symtom?

Om du är sjuk och har tydliga symtom som kan bero på covid-19 behöver du inte vänta, logga in på e-tjänsten och boka en tid så snart du kan. Har du mycket milda eller diffusa symtom kan du vänta ett dygn och se hur det utvecklar sig.

Vart går jag för att testa mig om jag är sjuk? Hur bokar jag tid?

Om du har symtom på covid-19 kan du logga in på e-tjänster via webbplatsen 1177.se. Genom e-tjänsten Covid-19 Örebro län kan du boka tid för provtagning. Först skapar du en remiss för provtagningen, därefter bokar du tid och plats för att ta ditt prov. Om du inte har e-legitimation eller av andra skäl inte kan använda e-tjänsten finns ett telefonnummer att ringa.

Du kan inte gå direkt till provtagningen. Du måste alltid först boka en tid.

Läs mer på Provtagning för dig som är sjuk, PCR-prov covid-19. Här finns bland annat utförligare instruktioner om tidsbokning, kontaktvägar och lista över provtagningsenheterna.

Information om hur du loggar in på 1177.se för covid-provtagning.

Jag ska boka tid för egenprovtagning (PCR-test), men har ingen e-legitimation. Hur gör jag?

Om du inte har e-legitimation eller av andra skäl inte kan använda e-tjänsten på 1177.se, för att beställa provtagning och boka tid för PCR-test kan du få hjälp per telefon. Kontaktuppgifter samt mer information finns på Provtagning för dig som är sjuk – PCR-test covid-19

Du som har e-legitimation men behöver hjälp med inloggning ringer supporten 0770-72 00 00.

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus. Mer information om E-tjänster.

Kan jag testa mig själv hemma?

Ja, det är möjligt. Om du inte kan åka till en covid-mottagning eller provtagningsstation kan man be en närstående att hämta ett provtagningskit med instruktioner på någon av de covid-mottagningar som finns vid länets sjukhus eller på någon av de provtagningsstationer som finns vid några av länets vårdcentraler. Det kommer att vara ett test som kombinerar gurgling av vatten och ett näsprov. 

Du måste ändå boka tid via 1177.se,  e-tjänsten covid-19 Örebro län. Den som hämtar provtagningskitten måste kunna legitimera sig samt kunna visa upp din legitimation.

Kontaktuppgifter samt mer information finns på Provtagning för dig som är sjuk – PCR-test covid-19

Hur går ett test för pågående covid-19 till?

I Örebro län erbjuds så kallad egenprovtagning. Du får instruktioner och tar provet själv från näsa samt genom att lämna gurgelprov.  Därefter analyseras provet som visar om du har covid-19.

Här ser du hur provtagningen går till: Så här tar du PCR-prov (film, textad på flera språk).

Ska även barn testa sig för covid-19 om de har symtom?

Ja, från förskoleklass (5-6 år) rekommenderar vi att även testa barn. Barn kan ha samma symtom som vuxna, men de är oftast mildare. Barn testas för att de tidigare ska kunna komma tillbaka till skolan och även för att kunna bromsa smittspridning.

Läs mer på Provtagning för barn och ungdom, PCR-test.

Om mitt barn har symtom på covid-19 – hur gör jag för att få en tid till provtagning?

Om ditt barn är mellan 5 och 12 år beställer och bokar du enklast provtagningen via e-tjänsten på 1177.se som ombud. Barn från 13 år kan själva boka sin tid.

Yngre barn i förskoleålder rekommenderas inte provtagning. De får vara hemma tills de är friska igen och två dagar efteråt.

Om du är orolig över ditt barns hälsa kontakta din vårdcentral eller 1177 för medicinsk bedömning.

Se Instruktion för hur du loggar in på 1177.se som ombud för ditt barn upp till 12 år.

Läs mer på Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år.

Läs mer på Provtagning för barn och ungdom, PCR-test.

Hur tar man ett prov på ett barn som har symtom på covid-19?

Barn från förskoleklassålder, 5-6 år, och uppåt erbjuds så kallad egenprovtagning. Barnet tar provet själv eller med assistans av förälder efter instruktioner som ges på plats. 

Man får först lite vatten i ett provrör som man gurglar och spottar ut. Efter det får man göra näsprovet med en pinne. Sedan lämnar man tillbaka provet till personalen. Det viktigaste är att barn mellan 5-12 år lämnar gurgel/spott-provet.

Se film: 

Hur mycket kostar det att ta ett PCR-test – alltså ett test som jag tar när jag är sjuk?

Det är kostnadsfritt.

Mitt PCR-prov visade positivt resultat. Innebär det att jag är smittsam?

Smittsamheten är sannolikt störst i anslutning till att man insjuknar och i början när man är sjuk. Om man tagit provet i anslutning till att man insjuknat och provet är positivt innebär det att man är smittsam. Du bedöms som smittsam minst 7 dagar sedan du insjuknade och du ska också varit feberfri och allmänt förbättrad minst 2 dagar.

Ett PCR-prov kan dock vara positivt flera veckor efter att man blev sjuk och därför kan inte testet användas för att bedöma om man är smittsam eller inte. Det beror på att det även ger ett positivt svar på så kallat inaktivt virus. Ett inaktivt virus smittar inte. Prata med en läkare om du är osäker.

Mer information om smittspårning med mera på: Ditt provsvar för covid-19.

Min sambo har testats positiv för covid-19, vad gäller för oss?

För dig som bor med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Det skiljer sig om du är vuxen eller barn. Läs mer på sidan Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19.

Min kollega har testats positiv för covid-19, behöver jag isolera mig?

Om du nyligen har haft nära kontakt med en person med covid-19 då kan du vara utsatt för smitta. Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir sjuk. Det är viktigt att du träffar så få personer som möjligt under en period och tar prov så snart du kan om du får symtom som kan stämma med covid-19. Läs vidare om förhållningsregler.

Vad innebär ett negativt PCR-prov?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade en pågående infektion av covid-19 när det togs. Du ska stanna hemma så länge du är sjuk. Du kan gå tillbaka till skola, arbete eller sysselsättning när du mår bra igen. Fortsätt att följa myndigheternas råd.

Hur säkert är ett test? Är testerna som tas inom sjukvården säkrare än de jag kan köpa själv?

Ett test är inte 100 procent säkert. Men de tester som utförs inom regionen lever upp till de medicintekniska kraven. Det gör däremot inga tester för hemmabruk, så kallade självtester. Därför avråder Folkhälsomyndigheten att de används.

Jag hade för en tid sedan några av de symptom som beskrivs som covid-19. Kan jag kontakta min vårdcentral och göra ett antikroppstest för att se om jag har haft sjukdomen?

Du kan boka ett antikroppstest via e-tjänster i 1177. E-tjänsten heter Covid-19 Örebro län. Det kostar 200 kronor. Provtagningen ingår inte i högkostnadsskyddet.

Här kan du läsa om provtagning för dig som är frisk sedan minst 14 dagar, antikroppstest. Till exempel hur du bokar tid, var provtagning görs och hur det går till. Antikroppstest covid-19.

Vad innebär det att vara immun?

Vid immunitet har du minskad risk att själv smittas och därmed även minskad risk att föra smittan vidare till andra. Det innebär att:

  • Vid eventuella nya sjukdomssymtom inom 6 månader behöver du inte ta nytt prov för covid-19 utan kan gå tillbaka till arbete/skola när du mår bra och inte längre känner dig sjuk. Två symptomfria dagar behövs inte. Undantag där förnyad provtagning kan vara aktuellt inom 6 månader är vid till exempel nedsatt immunförsvar.
  • Du har möjlighet att umgås med andra både ute och inomhus vare sig du själv eller de du umgås med tillhör riskgrupp.
  • Du ska fortsätta att följa de rekommendationer som gäller i samhället och på arbetsplatser för att förhindra smittspridning.

När bedöms jag vara immun?

Genomgången infektion med covid-19 som påvisats med antingen PCR-prov eller antikroppstest bedöms ge skydd mot återinfektion, så kallad immunitet, i upp till 6 månader efter att man fått sitt testresultat. Genomgången infektion ska ha bekräftats med antingen:

  • Positivt PCR-test för covid-19 och det ska ha gått minst 14 dagar efter insjuknande och man ska ha varit feberfri minst 2 dagar

eller

  • IgG antikroppar i antikroppstest som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer (test taget inom Region Örebros regi uppfyller kraven).

Kan jag beställa ett antikroppstest till mina barn?

Ja, i Region Örebro län har vi ingen åldersgräns för antikroppstest som ger svar på om barnet har haft covid-19 eller inte. Vi rekommenderar dock att man tänker igenom ifall testet är nödvändigt eftersom det kan innebära en del obehag och stress för små barn.  

Mer om Provtagning för dig eller din närstående som är frisk sedan minst 14 dagar, Antikroppstest covid-19.

Jag ser inte att det finns några tider att boka för antikroppstest?

Vi har ett mycket högt tryck på antikroppstest och försöker utöka tiderna så mycket vi kan. Tider fylls på kontinuerligt.

Mer om Provtagning för dig som är frisk sedan minst 14 dagar, Antikroppstest covid-19.

Var hittar jag mitt provsvar för antikroppstestet?

Provsvaret för antikroppstest ser du i e-tjänsten Journalen när du loggar in på 1177.se.

I artikeln Ditt provsvar för covid-19 kan du läsa mer ska tolka ditt svar.

Hur undviker vården smitta vid provtagning för covid-19?

Precis som inom övriga vården följer personalen på provtagningsenheten de basala hygienrutinerna.

Min arbetsgivare kräver intyg på att jag inte har covid-19 för att jag ska få återgå till arbetet, hur gör jag?

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län har inte möjlighet att erbjuda symptomfria personer provtagning och utfärda intyg för covid-19. Provtagning och intyg bör i dessa fall bekostas av arbetsgivaren. Folkhälsomyndigheten har en lista över var du kan lämna prov för att få ett intyg.

Jag ska resa utomlands och behöver ett intyg på att jag inte har covid-19, hur gör jag?

I Örebro kan du få friskintyg utfärdat via Läkargruppen Capio om du har svenskt personnummer. Ring 019-217930 och boka tid.

Folkhälsomyndigheten har en lista över var du kan lämna prov för att få ett reseintyg.

Jag jobbar i vården och min chef har sagt att jag ska ta prov, hur ska jag göra?

Du som arbetar inom vården beställer ditt prov och bokar tid för provtagning via 1177.se. Du hittar erbjudandet "covid-19 Örebro län" under ”Regionen rekommenderar”. För att logga in till e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation, till exempel BankID/mobilt BankID.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

Det är Länsstyrelsen som identifierar vilka företag och samhällsfunktioner som räknas in i priogrupp 3. De utgår från en lista som MSB har tagit fram. Länsstyrelsen meddelar respektive arbetsgivare vilka arbetsplatser som har samhällsviktig verksamhet.

Till toppen av sidan