LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Ditt provsvar för covid-19

Innehållet gäller Örebro län

Var och när kan man ta del av sitt provsvar för covid-19 eller antikroppstest? Här finns information och instruktioner för hur du ser ditt provsvar via e-tjänsterna på 1177.se. Här kan du också läsa om vad ditt provsvar betyder och vad du bör tänka på.

Nedan finns först information om PCR-test, den provtagning du gör om du är sjuk. Därefter om antikroppstest.

Så här hittar du ditt provsvar för covid-19 (PCR)

Bokat provtagning via 1177.se
Du som bokat provtagning på korrekt sätt via 1177.se kommer också att kunna se ditt provsvar genom att logga in på 1177.se. Allt finns samlat via covid-19 Örebro län under Regionen rekommenderar. För att se ditt provsvar välj Provsvar - PCR-prov covid-19. Har du fyllt i dina kontaktuppgifter under inställningar får du en avisering med en direktlänk till ditt provsvar när det är klart. Du kan alltid se ditt provsvar i e-tjänsten Journalen om du loggar in på 1177.se (gäller dock ej personer mellan 13-15 år).

Behöver du detaljerade instruktioner? Se Så loggar du in på 1177.se för covid-provtagning. Det finns även instruktioner om hur du loggar in som ombud för barn 0-13 år för covidprovtagning och läser provsvar.

Bokat provtagning via telefon
Du som inte kan logga in på 1177.se och har bokat provtagning via telefon kommer att få ditt provsvar hemskickat via brev. 

Obs! Provsvar kan inte lämnas ut via telefon, varken via till exempel vårdcentraler eller 1177 telefonrådgivningen.

Support för inloggning

Har du frågor om inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du kontakta nationella supporten på telefon 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6.00-22.00.

När får jag provsvaret?

Provsvar för dig som är sjuk, som visar om du har covid-19 eller inte syns inom:

 • 24-36 timmar för personal inom vård och omsorg samt samhällsviktig verksamhet
 • 1-4 dygn för allmänheten (beroende på belastningen på laboratoriet). För dig som bokat via telefon och får svar via brev kan det dröja ytterligare 1-2 dygn.

Provsvar för dig som är frisk, som visar om du utvecklat antikroppar eller inte syns inom 7 dygn.

Vilka regler gäller i väntan på mitt provsvar?

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den som har eller misstänks ha covid-19 ska följa regler för att hindra att smittan förs vidare till andra. I väntan på provsvar betraktas man som smittsam.

I väntan på provresultatet är du skyldig att:

 • Stanna hemma och undvika att träffa andra människor än de du bor med.
 • Om nödvändig vistelse utomhus, hålla avstånd till andra personer, minst 1-2 meter.
 • Avstå från arbete, skola och motsvarande (förutom distansarbete)
 • Hosta och nysa i armvecket och tvätta händerna ofta.
 • Inte använda kollektivtrafiken.

Positivt provsvar för pågående covid-19 (PCR) – vad händer nu?

Ditt provsvar visar att du har covid-19. Det är viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra.

Du bedöms vara smittsam i minst 7 dygn från att du blev sjuk. Du ska också ha varit feberfri och allmänt förbättrad i 2 dygn innan du betraktas som smittfri. Under tiden du är smittsam ska du:

 • inte gå till arbete, skola eller förskola
 • du ska heller inte delta i några fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som t.ex. idrottsträning.
 • undvika att träffa andra personer än dem du bor med
 • inte handla i butiker, på apotek eller resa med allmänna transportmedel
 • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk
 • informera om att du är smittad om du söker vård
 • gå på återbesök eller ha telefonkontakt om din läkare säger att du ska göra det.

Det här behöver du göra

Om du har en pågående infektion med covid-19 ska du enligt smittskyddslagen medverka i smittspårning. Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den viktigaste delen i smittspårning är att informera de personer du kan ha smittat. Det innebär personer du har varit i nära kontakt med under den period du hittills har varit smittsam, det vill säga från och med 24 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu. Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd. 

Du behöver göra följande:

1. Informera de personer du bor ihop med. De du delat boende med under tiden du varit smittsam räknas också som hushållskontakter och ska följa särskilda förhållningsregler. Här finns information och instruktioner till den som haft nära kontakt med person som har covid‐19.

2. Tänk igenom vilka andra personer du haft nära kontakt med under den period du varit smittsam. Nära kontakter utanför hushållet behöver också informeras och önskvärt är att du själv tar den kontakten. Har du frågor eller om problem uppstår kan du vända dig till smittspåraren. Det gäller exempelvis kontakter i samband med:

 • arbete/studier/skola/förskola
 • vänner du träffat eller sammankomster som t ex fest, bröllop, begravning
 • gemensamma idrottsaktiviteter eller fritidsaktiviteter som t ex hockey, fotboll, dans

Obs! Endast personer med symtom ska provta sig för covid-19.

3. Förmedla kontakt till chef, lagledare, rektor med flera. Om du på din arbetsplats eller inom annan verksamhet, t ex skola, träning eller annan fritidsverksamhet träffat personer som du kan ha utsatt för smitta, ska du informera din chef, lagledare, rektor eller motsvarande. Hen kan då förmedla information vidare till dessa personer. Be dem läsa information och instruktioner till den som haft nära kontakt med person som har covid‐19. Har du frågor eller om problem uppstår kan du vända dig till smittspåraren.

4. Bekräfta till smittspåraren att du informerat dina nära kontakter utifrån hur du och smittspåraren kommit överens. Har någon i ditt hushåll behov av intyg för smittbärarpenning ordnar smitsspårningsteamet det.

Information på flera språk, other languages

Patientinformation finns även översatt till andra språk på vardgivarguiden.se: 

Ska jag ta ett nytt test vid förkylning om jag redan har haft konstaterad covid-19?

Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid-19 infektion (bekräftat med antingen PCR-prov eller antikroppstest), behöver du inte ta nytt prov vid förkylningssymtom eller feber. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. Blir du så sjuk att du behöver söka vård så gör läkaren en medicinsk bedömning av om du behöver lämna ett nytt prov.

Vad gör jag om jag försämras och behöver söka vård?

Blir du sämre i din sjukdom ska du kontakta 1177 Vårdguiden på telefon. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Negativt provsvar för pågående covid-19 (PCR) - vad innebär det?

Du har inte covid-19. Du ska stanna hemma så länge du är sjuk. Du kan gå tillbaka till skola, arbete eller sysselsättning när du mår bra igen. Fortsätt att följa myndigheternas råd.

Så här hittar du ditt provsvar för antikroppstest

Logga in på 1177.se och klicka på Journaltjänster – Journalen – Visa alla uppgifter – ProvsvarLogga in här på 1177.se, e-tjänster.

Observera att det kan ta upp till 7 dagar från det att du lämnat provet till det att provsvaret är klart. Du får en avisering via sms eller e-post när ditt provsvar har kommit. Du måste då ha fyllt i dina aktuella kontaktuppgifter under ingången ”Inställningar” som finns högst upp på sidan under ditt namn när du loggat in.

Detaljerade instruktioner, se Så loggar du in på 1177.se för covid-provtagning.

Provsvaret visar att jag har antikroppar, vad betyder det?

Du har antikroppar mot SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Det innebär med stor sannolikhet att du har haft covid-19.

Genomgången infektion med covid-19 bedöms ge skydd mot återinfektion, så kallad immunitet, minst 6 månader från infektionstillfället. Om genomgången infektion endast har påvisats med ett positivt antikroppstest och inte PCR-test kan det ibland vara svårt att veta vid vilken tidpunkt man hade infektionen och därmed hur länge man är immun.

Du ska fortsätta att följa de rekommendationer som gäller i samhället och på arbetsplatser för att förhindra smittspridning även om du har antikroppar.

Kan jag leva som vanligt igen om jag har antikroppar?

Vid immunitet har du minskad risk att själv smittas och därmed även minskad risk att föra smittan vidare till andra. Det innebär att:

 • Vid eventuella nya sjukdomssymtom inom 6 månader behöver du inte ta nytt prov för covid-19 utan kan gå tillbaka till arbete/skola när du mår bra igen. Två symtomfria dagar behövs inte. Undantag när förnyad provtagning kan vara aktuellt inom 6 månader är till exempel vid nedsatt immunförsvar.
 • Du har möjlighet att umgås med andra både ute och inomhus vare sig du själv eller de du umgås med tillhör riskgrupp.
 • Du ska fortsätta att följa de rekommendationer som gäller i samhället och på arbetsplatser för att förhindra smittspridning.

Provsvaret visar att jag inte har antikroppar, vad betyder det?

Eftersom vi inte kan påvisa några antikroppar har du sannolikt inte haft sjukdomen covid-19. En mindre andel personer utvecklar dock inte mätbara antikroppar efter covid-19. Resultatet utesluter därför inte helt att du har haft sjukdomen.

Att en mindre andel personer med genomgången covid-19 inte har mätbara antikroppar kan bero på att man inte utvecklat antikroppar i tillräckligt hög nivå för att den metod som används ska kunna påvisa dessa. De tester som Region Örebro län använder för påvisning av IgG mot SARS-CoV-2 (det virus som orsakar covid-19) uppfyller de prestandakrav som finns angivna från Folkhälsomyndigheten.

Fortsätt att följa myndigheternas råd för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19.

Om du haft genomgången infektion med covid-19 som påvisats med PCR-prov, men har negativt antikroppstest, bedöms du ändå ha skydd mot återinfektion, så kallad immunitet, i upp till 6 månader efter positivt PCR-prov.

Till toppen av sidan