OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Frågor och svar om de lokala allmänna råden

Innehållet gäller Örebro län

De lokala allmänna råden för att bromsa covid-19 i Örebro län finns i sin helhet på sidan Lokala allmänna råd. Nedan besvarar vi inkomna vanliga frågor.

Vad innebär fysisk kontakt med andra personer?

Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter.

Du ska undvika fysisk kontakt med andra personer än de du bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest, bjuda hem vänner på middag eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Kan jag genomföra bokade besök i sjukvården?

Ja, det är viktigt att du kommer på ditt bokade besök. Verksamheten ser till att besöket går att genomföra på ett säkert sätt. Kom ihåg att du måste vara frisk, hålla avstånd till andra och vara noga med handhygien. Om du har förkylningssymtom vill vi att du hör av dig till mottagningen före besöket.

Just nu vill vi också att du kommer ensam på ditt besök. Om du har med dig anhöriga eller ledsagare får de vänta utanför mottagningen. Om du har svårt att klara dig på egen hand kan vi göra ett undantag. Prata med personalen.

Kan jag besöka en anhörig som ligger på sjukhus?

På grund av den ökade spridningen av covid-19 i samhället vill vi att du avstår besök på sjukhus vid kortare vårdtider. Besök som anmäls i förväg kan godkännas av ansvarig sjuksköterska eller av avdelningschef. Vi kommer då att ta hänsyn till patientens fysiska och psykiska tillstånd samt vårdtidens längd.

Alla eventuella besökare måste vara helt friska och måste hålla avstånd och vara noga med handhygien.

Jag har haft covid-19 och har antikroppar. Gäller de lokala allmänna råden även mig?

Ja, de nya råden gäller alla. Folkhälsomyndigheten har tidigare skrivit att personer med antikroppar kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning, men de skriver också att en förutsättning är att man fortsätter att följa myndigheternas generella rekommendationer och restriktioner samt den lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället.

När vi nu har skärpta råd i Örebro län så gäller råden oss alla.

Kan jag träna som vanligt och delta i fritidsaktiviteter?

De nya råden säger att var och en bör avstå från att delta i exempelvis idrottsträningar, matcher och tävlingar. Man bör enligt detta råd avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inom- eller utomhus. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte. För barn och unga är idrott viktigt, och eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott.

Enligt de nya råden bör man inte heller vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar och man bör även undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Aktiviteter som inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra bör man helt undvika.

Om träningen eller fritidsaktiviteten innebär att det inte går att följa något av råden bör man alltså avstå.

Kan jag träffa mina vänner?

Du kan träffa några få vänner utomhus men det är viktigt att begränsa hur många. Inomhus bör du om möjligt bara umgås med de du bor med.

Jag bor ensam i mitt hushåll - får jag inte träffa någon?

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. För dig som bor i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.

Kan jag besöka butiker och köpcentrum?

Med undantag för nödvändiga inköp i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, innebär de nya råden en avrådan från detta.

Kan jag gå på restaurang eller café?

Restauranger, caféer och liknande verksamheter omfattas redan sedan tidigare av regler och rekommendationer kring minskad smittspridning. Du kan gå på restaurang om du går med de personer som du bor tillsammans med.  

Varför håller serveringsställen öppet?

Serveringsställena omfattas sedan i somras av en särskild lag som ska hindra smittspridning av covid-19. Lagen innebär att serveringsställen såsom restauranger, barer och caféer enligt lag får ansvara för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Till denna lag har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Kommunerna ska se till att reglerna följs. Det är kommunerna som har mandat att besluta om vite (t.ex. böter) eller tillfälligt stänga serveringsställen som inte följer reglerna om trängsel, möblering m.m.

I de lokala allmänna råden finns även möjlighet att avråda från besök på serveringsställen. Det rådet riktar sig emellertid till de enskilda besökarna och inte till verksamheten.

Vi har barn som bor varannan vecka hos respektive förälder. Hur ska vi tänka utifrån de lokala allmänna råden?

Rådet att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med påverkar inte ett växelvist boende, eftersom man då ingår i två hushåll. Om personer i något av hushållen får symptom gäller Folkhälsomyndighetens råd för hur du kan ta personligt ansvar för att förhindra smittspridning och för att skydda dig själv och andra. Om någon av personerna hushållen testar positivt för covid -19 så får hen förhållningsregler av behandlande läkare.

Vilka råd gäller kring resa från Örebro län till annan region utan lokala allmänna råd för covid -19 för att träffa tex släktingar?

Det finns inget reseförbud, men de lokala allmänna råden säger att man inte ska umgås med andra än de man bor med just nu och begränsa sina sociala kontakter. Man bör helt undvika fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar. Alla bör följa de lokala allmänna råden som råder i den region man bor i. Eftersom råden säger att man ska begränsa sina sociala kontakter så medför det att man inte bör åka och träffa släkt och vänner i andra regioner, eftersom man då får ett större socialt nätverk än det som är rekommenderat.

Vad innebär de lokala allmänna råden?

Det finns sju lokala råd som Folkhälsomyndigheten kan besluta om:

  1. Undvika åka kollektivtrafik.
  2. Avstå onödiga resor.
  3. Avstå besök på äldreboenden.
  4. Avstå att vistas inomhus i butiker, gym, badhus, bibliotek. Livsmedel och apotek undantagna.
  5. Avstå möten, konserter, idrottsevenemang, tävlingar.
  6. Avstå besök på serveringsställen.
  7. Undvika kontakt med andra än de man bor med.

I Örebro län gäller punkterna 4, 5 och 7

4 Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek

Man bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.

5 Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.

Man bör enligt detta råd avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inom- eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teater, bio och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.

För barn och unga är dock idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att man undviker onödiga fysiska kontakter som att dela vattenflaskor och skydd, eller att skrika och kramas. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks.

Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom.

Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlings­arrange­mang.

Yrkesmässig idrott omfattas inte av detta råd.

7 Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.

Finns informationen på andra språk? Can I have the information in other languages?

Yes, you can read the Regional guidelines and restrictions in English. Translations to other languages are available on About covid-19 – other languages.

Vad är syftet med att införa allmänna lokala råd i Örebro län?

Syftet med de allmänna lokala råden är att minska smittspridningen och belastning inom vård och omsorg i länet.

Hur länge gäller de lokala allmänna råden?

De lokala allmänna råden gäller från och med den 3 november till och med den 13 december. Beslutet förlängdes den 24 november. 

Vem beslutar om de lokala allmänna råden?

Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i Örebro län, har utfärdat lokala allmänna råd för personer som vistas i Örebro län.

Till toppen av sidan