OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Frågor och svar om provtagning för covid-19

Innehållet gäller Örebro län

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om provtagning i Region Örebro län.

Nu finns informationssidor om:

Vem får testa sig för covid-19 i Örebro län?

I Örebro län erbjuder vi nu provtagning för pågående covid-19 infektion till allmänheten. Du kan testa dig om:

  • du har hosta, feber, andningsbesvär, halsont, snuva, nästäppa, förlorat lukt- och smaksinne, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående eller akuta mag- eller tarmbesvär (kräkning eller diarré)
  • du har haft symtomen minst 24 timmar
  • du har inte redan testats positiv för covid-19 med PCR eller antikroppstest de senaste 6 månaderna
  • Du har fyllt 18 år
  • Provtagning erbjuds via e-tjänsten Covid-19 Örebro län. Testet sker genom egen provtagning på någon av länets covid-mottagningar.

Läs mer på sidan för provtagning för dig som är sjuk, PCR-prov covid-19 eller för dig som är frisk sedan minst 14 dagar, Antikroppstest covid-19.

Vart går jag för att testa mig om jag är sjuk?

Om du har haft symtom på covid-19 i minst 24 timmar kan du logga in på e-tjänster via webbplatsen 1177.se. Genom e-tjänsten Covid-19 Örebro län kan du beställa och boka tid för provtagning.

Läs mer på Provtagning för dig som är sjuk, PCR-prov covid-19. Här listas även provtagningsenheterna.

Jag ska boka tid för provtagning, men kan inte använda e-tjänsten. Hur gör jag?

Du kan kontakta din vårdcentral på telefon. Här kan du söka  kontaktuppgifter till vårdcentraler i Örebro län.

Kan jag testa mig själva hemma?

Ja, det är möjligt. Om du inte kan åka till en covid-mottagning eller provtagningsstation kan man be en närstående att hämta ett provtagningskit med instruktioner på någon av de covid-mottagningar som finns vid länets sjukhus eller på någon av de provtagningsstationer som finns vid fyra av länets vårdcentraler. Det kommer att vara ett test som kombinerar gurgling av vatten och ett näsprov. 

Du måste ändå boka tid via 1177.se e-tjänst. Den som hämtar provtagningskitten måste kunna legitimera sig samt kunna visa upp din legitimation.

Hur säkert är ett test? Är testerna som tas inom sjukvården säkrare än de jag kan köpa själv?

Ett test är inte till 100 procent säkert. Men de tester som utförs inom regionen lever upp till de medicintekniska kraven. Det gör däremot inga tester för hemmabruk, så kallade självtester. Därför avråder Folkhälsomyndigheten att de används.

Jag hade för en tid sedan några av de symptom som beskrivs som covid-19. Kan jag kontakta min vårdcentral och göra ett antikroppstest för att se om jag har haft sjukdomen?

Du kan boka ett antikroppstest via e-tjänster i 1177. E-tjänsten heter Covid-19 Örebro län. Det kostar 200 kronor. Provtagningen ingår inte i högkostnadsskyddet.

Läs mer om provtagning för dig som är frisk sedan minst 14 dagar, Antikroppstest covid-19.

Jag jobbar i vården och min chef har sagt att jag ska ta prov, hur ska jag göra?

Du som arbetar inom vården beställer ditt prov och bokar tid för provtagning via 1177.se. Du hittar erbjudandet Covid-19, Örebro län under ”Regionen rekommenderar”. För att logga in till e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation, till exempel BankID/mobilt BankID.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet, alltså de som ska få testa sig i prioritet 3?

Det är Länsstyrelsen som identifierar vilka företag och samhällsfunktioner som räknas in i priogrupp 3. De utgår från en lista som MSB har tagit fram. Länsstyrelsen meddelar respektive arbetsgivare vilka arbetsplatser som har samhällsviktig verksamhet.

När kommer testning igång för personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet i Örebro län?

Det har redan kommit i gång. De företag och samhällsfunktioner som Länsstyrelsen identifierat som samhällsviktiga i samband med covid-19 har kontaktats.

Hur går ett test för pågående covid-19 till?

Prov tas från näsa samt genom att lämna gurgelprov. Antingen tar du testet själv eller med hjälp av personalen på provtagningen. Därefter analyseras provet som visar om du har covid-19.

Hur undviker vården smitta vid provtagning för covid-19?

Precis som inom övriga vården följer personalen på provtagningen de basala hygienrutinerna.

Mitt PCR-prov visade positivt resultat. Innebär det att jag är smittsam?

Ett PCR-prov ger inte svar på om du är smittsam eller inte. Det beror på att det även ger ett positivt svar på så kallat inaktivt virus. Ett inaktivt virus smittar inte. Du smittar troligen inte längre även om PCR-provet är positivt, om det har gått mer än en vecka sedan du först blev sjuk och du har varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Prata med en läkare om du är osäker.

Vad innebär ett negativt PCR-prov?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade en pågående infektion av covid-19 när det togs. Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen efter några dagar om du har lindriga symtom eller om symtomen försvinner helt.

Är jag immun om jag har antikroppar?

Eftersom covid-19 är en ny sjukdom finns det begränsat med kunskap om när man utvecklar antikroppar och hur länge antikropparna ger skydd mot ny sjukdom. Den kunskap som finns kommer framför allt från andra liknande virus. Att ha antikroppar innebär troligen att du är immun mot ny smitta. Men ingen vet ännu hur länge skyddet som du får av antikropparna räcker. Det kan vara alltifrån några månader till några år.

Jag ska resa utomlands och behöver ett intyg på att jag inte har covid-19, hur gör jag?

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län har inte möjlighet att utfärda reseintyg för covid-19.

Folkhälsomyndigheten har en lista över var du kan lämna prov för att få ett reseintyg.

Till toppen av sidan