Om covid-19 – coronavirus

Tillfrisknandebevis - Region Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Kan du få ett tillfrisknandebevis?

I särskilda fall kan det vara möjligt att få ett tillfrisknandebevis. För att det ska vara möjligt behöver flera saker stämma in på dig:

  • Du måste ha testat positivt för covid-19. Provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal på exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus i regionens regi. Personalen måste fysiskt ha utfört provet på dig. 
  • Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat.
  • Beviset får vara högst 180 dagar. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.
  • Du har ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller har fått ditt positiva provsvar registrerat på ett reservnummer.

Om det är något som inte passar in på dig kommer du inte att kunna få ett Tillfrisknandebevis och behöver inte skicka in ansökan.

Alternativ till Tillfrisknandebevis 

Den enklaste vägen till ett Covidbevis är genom vaccination. Här kan du läsa mer om vaccination.

Om du inte kan, eller vill, vaccinera dig är alternativet Testbevis, negativt covidprov. Läs mer på E-hälsomyndigheten - covidbevis testbevis.

Stämmer detta för dig?

1. Jag ska resa utanför Sverige
2. Jag är inte vaccinerad mot covid-19
När jag var sjuk i covid-19 blev jag testad av sjukvårdspersonal på en vårdenhet i Region Örebro län. EGENPROVTAGNING, SJÄLVTEST ELLER ANTIKROPPSTEST GÄLLER INTE.
4. Testet, som togs av vårdpersonal, visade att jag hade covid-19 och genomfördes för minst 11 dagar sedan och max 180 dagar sedan (6 månader)
5. Jag är medveten om att jag inte kan få ett Tillfrisknandebevis om någon av ovanstående punkter inte stämmer på mig.
Till toppen av sidan