Råd och stöd vid cancer

Bok: Den ofrivillige resenären

Innehållet gäller Örebro län

Är du drabbad av cancer, eller finns det någon i din närhet som har sjukdomen? Boken "Den ofrivillige resenären, en bok om din cancerresa" vänder sig till alla, som på något sätt är berörda av cancer. Du kan läsa boken online, alternativt få den, av din kurator eller kontaktsjuksköterska.

Boken ger vägledning och stöd för dig som drabbats av cancer. Den tar upp olika prövningar som du kan ställas inför under din "resa": Fysiska, psykiska, sociala och existentiella prövningar. Den ofrivillige resenären ger också enkla verktyg som du kan använda i din kontakt med vården. Verktygen är användbara för dig, som själv har cancer och för dig, som är närstående.

Exempel på innehåll i boken

  • Fysiska, psykiska, sociala och existentiella prövningar
  • Prövningar kopplat till sex och intimitet
  • Närstående, att vara medresenär
  • Stöd längs med vägen, en lathund för den ofrivillige resenären
  • Hur ber jag om hjälp?
  • Praktiska verktyg i kontakt med vården 

Här hittar du boken

Läs boken online: Den ofrivillige resenären. Där kan du även ladda ner boken som pdf. Boken finns också hos din kurator eller kontaktsjuksköterska.

Vem står bakom Den ofrivillige resenären?

Initiativet till boken kommer från Patrik Göransson, psykolog på Rehabiliteringskliniken på Hallands sjukhus Halmstad. Andra upplagan trycktes år 2015 och är utgiven av Cancerresan. Den första upplagan (2013) togs fram med stöd av Region Halland, SKL och Vinnova. Boken har hämtat inspiration från en australisk förlaga och har vidareutvecklats och omarbetats för svenska förhållanden.

Läs mer, ge feedback, dela idéer på Cancerresan.se.

Till toppen av sidan