Våra patientgrupper är barn, ungdomar och vuxna. För att komma till Logopedi och foniatri krävs remiss. Sådan går att få från exempelvis skolhälsovård, företagshälsovård, vårdcentral eller dylikt.

Vilka insatser kan vi erbjuda?

Vi erbjuder utredning, information, rådgivning och samverkan med till exempel specialpedagog, speciallärare med flera.

Hur kommer man i kontakt med oss?

Mottagningar finns på Universitetssjukhuset i Örebro, lasarettet i Karlskoga och lasarettet i Lindesberg.