Digital tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Mina intyg

Vårt mål är att innehållet i tjänsten Mina intyg ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Tjänsten ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för e-tjänsten Mina intyg. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som Mina intyg minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgänglighet för e-tjänsten Mina intyg

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i nivå AA i standarden WCAG 2.1. Vi arbetar vidare med att förbättra tillgängligheten.

Allmänna brister 

  • Kontraster mot bakgrunden för ikoner, texter, logotyp och länkar är otillräckliga.
  • Det finns länkar som kan vara svåra att urskilja som länkar om du har nedsatt färgseende.
  • I Mina intyg finns en funktion som skapar pdf-filer som kan skrivas ut. Pdf-filerna är inte helt tillgänglighetsanpassade. Däremot finns motsvarande innehåll i webbformat.
  • Vissa delar av innehållet har ett språk som kan vara svårt att förstå. Det kan exempelvis handla om medicinsk information som vårdgivare beskriver i intyg. Det finns också beskrivningar av funktioner i e-tjänsten som är inkonsekventa.
  • Det finns vissa brister i hur koden är uppbyggd. Det påverkar tillgängligheten för dig som använder hjälpmedel.
  • Det val som kan göras med knappen ”Anpassa intyg” till en arbetsgivare är svårt att tolka.

För dig som använder skärmläsare

  • En del ikoner och knappar saknar uppmärkning i kod som rör namnsättning och information om sin funktion när du använder skärmläsare. 
  • Fokus sätts inte alltid konsekvent och på rätt ställe i innehållet när du använder skärmläsare.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Innehållet kommer inte alltid i en logisk eller konsekvent ordning för dig som navigerar med hjälp av tangentbord. Det kan bland annat försvåra när du precis orienterat dig in till Mina intyg eller om du väljer att ladda om en sida.

Vi har påbörjat justeringar för att förbättra tillgängligheten för dig. Under 2021 fortsätter vi med detta samt med att se över kontraster, fokushantering samt brister som rör utformning av länkar och texter i navigering och funktioner.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten för e-tjänsten Mina intyg. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Har du beröm, kritik eller förslag på förbättringar ska du istället använda formuläret på den här sidan.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Läs mer på 1177.se

Hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden

Genom att logga in på 1177.se kan du hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden. Du kan till exempel läsa och skriva ut dina intyg samt skicka dem till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen.

Digital tillgänglighet på 1177

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten på 1177. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Till toppen av sidan