Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

1177 VÅRDGUIDENS E-TJÄNSTER

Logga in som ombud för barn 0-12 år för provtagning och provsvar, covid-19

Innehållet gäller Örebro län

Här finns instruktioner för att boka provtagning åt ditt barn 0-12 år och se barnets provsvar. Från 13 år kan hen logga in själv i e-tjänsterna.

Provtagning för barn, covid-19

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19:

• PCR-prov (för barn från 5 år som är sjuka)
• Antikroppstest (för barn som är friska sedan minst 14 dagar)

Beställ PCR-prov (barn från 5 år)

Så här beställer du PCR-prov som ombud för ditt barn:

 1. Logga in på 1177.se med e-legitimation
 2. Välj det barn du vill beställa provtagning åt i rutan Agera ombud på startsidan (se röd markering i bild nedan), då hamnar du i ombudsläge
 3. Klicka på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar (se gul markering i bild nedan). Välj sedan Beställ PCR-prov och boka tid och följ anvisningarna.

Provsvar PCR-prov

Ditt barns provsvar kan finnas på två olika ställen. Via Covid-19 provtagning och svar Örebro län och via din Journal.

Se provsvar via Covid-19 provtagning och svar Örebro län:

 1. Logga in på 1177.se med e-legitimation
 2. Välj det barn du vill se provsvaret för i rutan Agera ombud på startsidan, se röd markering i bild ovan, då hamnar du i ombudsläge
 3. Klicka sedan på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar, se gul markering i bild ovan
 4. Klicka på Provsvar PCR-prov och välj sedan aktuellt prov för att se provsvaret, se bild nedan

Barnets provsvar via din journal:

 1. Logga in på 1177.se med e-legitimation
 2. Klicka på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar (du ska alltså inte agera ombud)
 3. Välj Provsvar i Journalen – antikroppstest och PCR-prov
 4. Nu när du kommit till din journal ska du växla till ditt barns journal, se röd markering bild nedan
 5. Klicka på Visa -barnets namn- journal, se liten röd markering i bild nedan
 6. Välj sedan aktuellt prov (med rubriken Blod, urin eller annat provmaterial) i barnets journal för att se provsvaret

Boka tid för antikroppstest

Antikroppstest för covid-19 kan göras när barnet varit friskt sedan minst 14 dagar.

För att beställa antikroppstest för ditt barn, 0-12 år, gör du så här:

 1. Logga in på 1177.se med e-legitimation
 2. Välj det barn du avser att boka tid för i rutan ”Agera ombud
 3. Bestäm om du vill boka tid på er vårdcentral eller någon av sjukhusens provtagningsenheter. Du hittar både ingång till er vårdcentral och sjukhusens provtagningsenheter (Provtagningen Universitetssjukhuset Örebro under Regionen rekommenderar) på startsidan, se röda markeringar i bild nedan
 4. a) Klicka på din vårdcentral och Boka tid, välj sedan antikroppstest och följ instruktionerna

  b) Klicka på Provtagningen Universitetssjukhuset Örebro och boka tid direkt, följ sedan instruktinerna och välj vilket sjukhus du vill boka tid på

Provsvar antikroppar

Se ditt barns provsvar på antikroppstestet så här:

 1. Logga in på 1177.se med e-legitimation
 2. Klicka på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar (du ska alltså inte agera ombud)
 3. Välj Provsvar i Journalen – antikroppstest och PCR-prov
 4. Nu ska du växla journal till ditt barns journal, se bild nedan
 5. Välj sedan Visa -barnets namn- journal, se bild nedan
 6. Välj aktuellt prov (med rubriken Blod, urin eller annat provmaterial) i barnets journal för att se provsvaret
Till toppen av sidan