Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

1177 VÅRDGUIDENS E-TJÄNSTER

Så loggar du in på 1177.se för provtagning och provsvar, covid-19

Innehållet gäller Örebro län

Du beställer provtagning genom att logga in på 1177.se med hjälp av din e-legitimation.

En person som loggar in på 1177.se

Logga in

 1. Du loggar in på 1177.se genom att klicka på Logga in överst på startsidan.
 2. Välj inloggningssätt, med vilken typ av e-legitimation du vill logga in med.

Här finns mer information om e-legitimation och hur du loggar in.

Beställ PCR-prov

Om du är sjuk eller ingår i smittspårning beställer du PCR-prov så här:

 1. Logga in på 1177.se och klicka på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar
 2. Klicka sedan på Beställ PCR-prov och boka tid och följ anvisningarna. 

Se ditt provsvar PCR-prov

Så här hittar du ditt provsvar (PCR) på 1177.se:

 1. Logga in på 1177.se och klicka på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar (se bild ovan)
 2. Välj Provsvar PCR-prov eller Provsvar i Journalen – antikroppstest och PCR-prov

  Ditt provsvar kan alltså finnas på två ställen. Titta gärna på båda ställena om du upplever att du inte hittar ditt provsvar. Obs! Om du beställt provtagning via telefon eller om du är personal och har beställt ditt prov via din arbetsplats hittar du endast provsvaret i Journalen. Är du mellan 13-15 år kan du inte se Journalen utan får välja Provsvar PCR-prov.
 3. a) Om du klickat på Provsvar PCR-prov kommer du till Mina provtagningar. Klicka på aktuellt prov för att se ditt provsvar.

  b) Om du klickat på Provsvar i Journalen – antikroppstest och PCR-prov kommer du till Journalen, klicka på Visa min journal. Välj sedan aktuellt prov (med rubriken Blod, urin eller annat provmaterial) i din journal för att se provsvaret. 

I artikeln Ditt provsvar för covid-19 kan du läsa mer om hur du ska tolka ditt provsvar.

Boka antikroppstest

Om du är frisk sedan minst 14 dagar och vill se om du har antikroppar mot covid-19 bokar du tid för provtagning så här:

 1. Logga in på 1177.se
 2. Bestäm om du vill boka tid på din vårdcentral eller någon av sjukhusens provtagningsenheter. Du hittar både ingång till din vårdcentral och sjukhusens provtagningsenheter (Provtagningen Universitetssjukhuset Örebro under Regionen rekommenderar) på startsidan
 3. a) Klicka på din vårdcentral och Boka tid, välj sedan antikroppstest och följ instruktionerna

  b) Klicka på Provtagningen Universitetssjukhuset Örebro och boka tid direkt, följ sedan instruktinerna och välj vilket sjukhus du vill boka tid på

Här kan du läsa om Antikroppstest covid-19.

Se ditt provsvar antikroppstest

Så här hittar du ditt provsvar för antikroppstest:

 1. Logga in på 1177.se och klicka på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar
 2. Välj Provsvar i Journalen – antikroppstest och PCR-prov
 3. Klicka på Visa min journal
 4. Välj sedan aktuellt prov (med rubriken Blod, urin eller annat provmaterial) i din journal för att se provsvaret

I artikeln Ditt provsvar för covid-19 kan du läsa mer om hur du ska tolka ditt provsvar.

Till toppen av sidan