DET HÄR KAN DU GÖRA NÄR DU LOGGAT IN

Ditt provsvar för covid-19

Innehållet gäller Örebro län

Du som är provtagen i Örebro län kan se ditt provsvar via e-tjänsten "Covid-19 Örebro län" som du når genom att logga in här på 1177.se. När du har fått svar på ditt prov för covid-19 eller antikroppstest kan du läsa om vad ditt provsvar betyder och vad du bör tänka på i fortsättningen.

Hur får jag svar på provet?

Du som är provtagen för covid-19 eller om du utvecklat antikroppar kan se ditt provsvar via e-tjänsten Covid-19 Örebro län. När du loggar in här på 1177.se med hjälp av din e-legitimation kommer du från startsidan kunna se e-tjänsten under ingången Regionen rekommenderar.

Observera: i e-tjänsterna finns en funktion där du kan få en avisering via sms eller e-post när ditt provsvar har kommit. Du måste då ha fyllt i dina kontaktuppgifter under ingången ”Inställningar” som finns högst upp på sidan under ditt namn när du loggat in.

ange kontaktuppgifter i inloggat läge på 1177.jpg

Support

Har du frågor om inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du kontakta nationella supporten på telefon 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6.00-22.00.

När får jag provsvaret?

Provsvar för dig som är sjuk, som visar om du har covid-19 eller inte syns inom:

 • 24-36 timmar för personal inom vård och omsorg samt samhällsviktig verksamhet
 • 1-4 dygn för allmänheten (beroende på belastningen på laboratoriet)

Provsvar för dig som är frisk, som visar om du utvecklat antikroppar eller inte syns inom 7 dygn.

Vilka regler gäller i väntan på mitt provsvar?

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den som har eller misstänks ha covid-19 ska följa regler för att hindra att smittan förs vidare till andra. I väntan på provsvar betraktas man som smittsam.

I väntan på provresultatet är du skyldig att:

 • Stanna hemma och undvika att träffa andra människor än de du bor med.
 • Om nödvändig vistelse utomhus, hålla avstånd till andra personer, minst 1-2 meter.
 • Avstå från arbete, skola och motsvarande (förutom distansarbete)
 • Hosta och nysa i armvecket och tvätta händerna ofta.
 • Inte använda kollektivtrafiken.

Positivt provsvar för pågående covid-19 (PCR) – vad händer nu?

Ditt provsvar visar att du har covid-19. Det är viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra.

Du bedöms vara smittsam i minst 7 dygn från att du blev sjuk. Du ska också ha varit feberfri och allmänt förbättrad i 2 dygn innan du betraktas som smittfri. Under tiden du är smittsam ska du:

 • inte gå till skola eller sysselsättning
 • inte handla i butiker eller resa med allmänna transportmedel
 • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk
 • informera om att du är smittad om du söker vård.

Du kommer att kontaktas av läkare för närmare information, förhållningsregler och smittspårning. (det kan vara dolt nummer när vi söker dig). Fundera igenom vilka du har varit i nära kontakt med under tiden du varit smittsam, det vill säga från 1 dygn innan du blev sjuk. Detta kommer att vara till hjälp vid smittspårningen.

Vad gör jag om jag försämras och behöver söka vård?

 • Om du försämras och behöver vård ska du ringa din vårdcentral eller 1177. Berätta att du provtagits för covid-19. Du ska inte sitta i väntrum eller åka kommunala färdmedel.
 • Vid akut försämring ska du ringa 112.

Negativt provsvar för pågående covid-19 (PCR) - vad innebär det?

Du har inte covid-19. Du ska stanna hemma så länge du är sjuk. Du ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i minst 2 dagar innan du går tillbaka till skola, arbete eller annan sysselsättning. Fortsätt att följa myndigheternas råd. Du som personal inom vård och omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet kan gå tillbaka till arbete när du mår bra igen.

Provsvaret visar att jag har antikroppar, vad betyder det?

Du har antikroppar mot SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Det innebär med stor sannolikhet att du har haft covid-19. Genomgången covid-19 ger dig sannolikt ett grundskydd mot ny infektion orsakad av SARS-CoV-2 i upp emot 6 månader.

Kan jag leva som vanligt igen om jag har antikroppar?

Nej, tyvärr. Trots att du har antikroppar är det viktigt att du fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, inklusive att du stannar hemma om du blir sjuk igen samt vidtar försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning såsom noggrann handhygien, hosta i armvecket etc. Du behöver dock inte vänta 2 dygn från symtomfrihet tills du återgår till arbete, skola, eller annan sysselsättning, utan kan återgå när du känner dig frisk.

Eftersom covid-19 är en ny sjukdom är kunskapen fortfarande begränsad och dessa rekommendationer kan komma att ändras.

Provsvaret visar att jag inte har antikroppar, vad betyder det?

Eftersom vi inte kan påvisa några antikroppar har du sannolikt inte haft sjukdomen covid-19. En mindre andel personer med genomgången covid-19 utvecklar dock inte antikroppar som är mätbara med vår analys så därför kan resultatet inte helt utesluta att du haft covid-19.

Fortsätt att följa myndigheternas råd för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19.

Till toppen av sidan