Tobak och alkohol

Så påverkas kroppen av alkohol

Alkohol påverkar alltid kroppen negativt, även om du bara dricker lite. Alkohol kan orsaka eller förvärra skador och sjukdomar i hela kroppen. Hur mycket man behöver dricka för att kroppen ska skadas är olika. Det finns bra hjälp att få om du vill ha hjälp att dricka mindre.

Det finns över 200 sjukdomar och hälsoproblem som kan orsakas eller bli värre av alkohol. De vanligaste finns i dessa kategorier:

Det finns också en mängd komplikationer och följdsjukdomar som du kan få av att dricka alkohol.

Dessutom kan berusning göra så att du råkar ut för olyckor eller försätter dig i besvärliga eller våldsamma situationer.

Alkohol kan också påverka sexlivet och möjligheterna till graviditet. Dessutom påverkar alkohol fostret om du dricker när du är gravid.

Hur mycket alkohol kan jag dricka?

Det finns en uppfattning att lite alkohol inte spelar någon roll, eller att det till och med kan vara bra. Så är det inte. Alkohol påverkar alltid kroppen negativt, även om du bara dricker lite.

Dricker du små mängder är risken lägre. Risken ökar ju mer du dricker.

Det är inte bara personer som har ett alkoholberoende eller som dricker mycket alkohol som riskerar sjukdom. De flesta som får en sjukdom som har koppling till alkohol är inte alkoholberoende.

Hur gör jag för att sluta dricka eller dricka mindre?

Det går att ändra alkoholvanor oavsett hur mycket du dricker. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Många ändrar vanor utan hjälp, men en del behöver hjälp eller behandling.

Här kan du läsa mer om hjälp och stöd vid alkoholproblem:

Vad händer i kroppen?

När du dricker alkohol kommer den ner i magsäcken och sedan till tarmarna och levern. Där finns det särskilda enzymer som kan bryta ner alkoholen. Kroppen kan bara bryta ner små mängder alkohol åt gången. Det kroppen inte hinner bryta ner passerar ut i blodet.

Hur mycket enzymer man har och hur effektivt man kan bryta ner alkohol är olika från person till person.

När kroppen bryter ner alkoholen bildas det skadliga ämnen. Ett sådant ämne är acetaldehyd. Acetaldehyd kan skada cellerna. En stor del av alkoholens negativa effekter beror på acetaldehyd.

När du dricker alkohol utsätts kroppen för så kallad oxidativ stress. Då skapas giftiga syreföreningar i kroppen. Det påverkar både cellerna och immunsystemet.

Hjärtsjukdomar och högt blodtryck

Alkohol påverkar hjärtat och kan leda till hjärtsvikt. Alkohol är också en vanlig orsak till att hjärtats rytm blir påverkad. Det är en vanlig orsak till förmaksflimmer.  

Alkohol påverkar även blodtrycket. Det är vanligt att få högt blodtryck av att dricka alkohol. Blodtrycket kan sjunka till en bra nivå igen om du minskar mängden alkohol eller slutar dricka.

Sjukdomar i levern

Levern är ett organ som renar det vi äter och dricker och skyddar kroppen från skadliga ämnen. Alkohol är ett skadligt ämne som påverkar levern.

Det här är sjukdomar du kan få av att dricka alkohol:

Psykiska sjukdomar och hjärnan

Alkohol påverkar hjärnan på många sätt. Alkohol påverkar bland annat ditt tänkande, ditt minne, hur du mår och hur du kontrollerar dina muskler.

Alkohol kan leda till en ökad nivå av dopamin i hjärnan. Det påverkar humöret. Många känner att de blir glada och lugna av alkohol när de dricker.

Men alkohol ger inte bara bra känslor. När ruset går över kan du känna oro och stress. Du kan också få svårt att sova.

Alkohol ökar risken för många psykiska sjukdomar. Alkoholen kan också påverka behandlingen av en psykisk sjukdom på ett negativt sätt.

Det här är exempel på sjukdomar och besvär som påverkas negativt av alkohol:

Omkring hälften av alla självmord i Sverige har ett samband med alkohol. I många fall har personen en depression.

När du har druckit mycket alkohol under en tid kan hjärnan bli skadad. Studier har visat att hjärnan krymper av alkohol. I de flesta fall kan förändringarna gå tillbaka om du slutar dricka alkohol.

Du kan få problem med minnet. Alkohol är en av de vanligaste orsakerna till demens.

Cancer

Alkohol ökar risken för cancer. Det beror på att alkoholen bryts ner till acetaldehyd. Acetaldehyd kan skada DNA på ett sätt som ökar risken för tumörer. När du dricker alkohol utsätts kroppen för så kallad oxidativ stress. Då skapas giftiga syreföreningar i kroppen. Det påverkar både DNA och immunsystemet. Alkohol påverkar också könshormonerna, vilket ökar risken för bröstcancer och prostatacancer.

Det här är cancerformer som har ett klart samband med alkohol:

Mage och tarmar

När du dricker alkohol passerar den först munnen och matstrupen och sedan magen och tarmarna. Alla organ som alkoholen passerar påverkas negativt. Du kan bland annat få ont i magen, sura uppstötningar, illamående, kräkningar och diarré av alkohol.

Bukspottkörteln

Bukspottkörteln är ett organ som behövs för matsmältningen. Bland annat bildar den insulin som behövs för att ta hand om sockret i maten på rätt sätt.

Alkohol kan göra så att bukspottkörteln blir inflammerad.

Alkohol ökar risken för att få diabetes. Du som har diabetes kan bli sämre av alkohol.

Huden

Alkohol gör att blodkärlen vidgas. Därför kan huden i ansiktet blir rödflammig. Alkohol kan också ge infektioner i huden. Eksem, psoriasis, akne, rosacea och andra hudsjukdomar kan påverkas av alkohol.

Muskler, leder och skelett

Alkohol har skadliga effekter på alla muskler i kroppen. Det finns flera sjukdomar och besvär i muskler, leder och skelett som påverkas av alkohol. Till exempel benskörhet och gikt.

Mun och tänder

Alkohol påverkar dina tänder. Du får lättare hål och tandlossning samt inflammationer i tandköttet och tungan.

Fertilitet och graviditet

Alkohol kan göra det svårare att få till en graviditet. Både män och kvinnor påverkas och alkohol kan orsaka ofrivillig barnlöshet. Alkohol påverkar också spermiekvaliteten. Det kan leda till fosterskador och det kan påverka barnets utveckling.

Fostret i magen kan skadas om du dricker alkohol när du är gravid.

Sexliv

Alkohol påverkar hormonerna och hur du fungerar sexuellt. Nerverna som styr könsorganen blir avtrubbade. Slemhinnorna blir torrare och det blir svårare att få orgasm.

Det kan vara svårt att få stånd och du kan få tidig utlösning om du dricker alkohol.

Sjukdomar vid alkoholberoende

Det här är psykiska sjukdomar som du kan få om du har ett alkoholberoende:

  • Delirium tremens. Sjukdomen ger svåra abstinensbesvär när du slutar dricka alkohol. Den är mycket allvarlig och du behöver få vård på sjukhus.
  • Alkoholhallucinos. Sjukdomen ger hallucinationer, det vill säga att du kan höra ljud eller se saker som inte finns i verkligheten.
  • Alkoholdemens. Sjukdomen gör bland annat så att du får problem med minne och problemlösning.

mer på 1177.se och andra webbplatser

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Minska risken för cancer

Risken för cancer påverkas av saker som du själv kan göra något åt. Råd och svar om livsstil och cancer finns på webbplatsen för cancerforskning hos WHO, Världshälsoorganisationen.

Till toppen av sidan