Kontakt

Synpunkter på telefonsamtal till 1177 Vårdguiden, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Har du synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på den rådgivning som du fick när du ringde 1177 i Örebro län? På den här sidan kan du skicka in dina åsikter.

Synpunkter till 1177 Vårdguiden på telefon i Region Örebro län

Till toppen av sidan