LÄS ANDRAS FRÅGOR

Kan man kontrollera hur stor risken är för hjärtdöd hos unga idrottare?

Fråga

Min 15-åriga son satsar hårt på fotboll och tränar tre till fyra gånger i veckan. Jag har hört talas om plötsligt hjärtstillestånd bland unga idrottare och jag har förstått att man kan kontrollera hur stor risk han löper genom hjärtundersökningar. Vem vänder jag mig till? Vårdcentralen eller hjärtspecialist?

Svar

Friska personer som inte har symtom och som inte har en nära släkting med ärftlig hjärtsjukdom behöver inte undersöka sitt hjärta.

De symtom som du bör vara uppmärksam på är om din son under idrott eller fysisk ansträngning

  • får yrsel
  • bröstsmärtor
  • svimmar.

Om han har något av dessa symtom, eller om han har en nära anhörig med ärftlig hjärtsjukdom, bör han söka läkare, i första hand på en vårdcentral.

Du ställer en viktig fråga som berör många föräldrar med barn som idrottar. I massmedia har vi kunnat läsa och höra om idrottare, både barn och vuxna, som dött under idrottsutövning. Även om detta är mycket sällsynt innebär det förstås en katastrof för de som drabbas och deras närstående. Frågan har uppmärksammats extra mycket i Sverige och övriga Europa.

Om man ser till befolkningen i stort så är hälsovinsterna med motion och idrott betydligt större än riskerna.

Är du osäker på om din son har de symtom jag räknat upp, eller om hans nära släktingar har eller har haft hjärtsjukdomar som är ärftliga kan du också vända dig till läkare på vårdcentralen.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan