Du ställer en vanlig fråga som inte är helt enkel att svara på.

Det går att ändra sina alkoholvanor. Ofta går det bra utan hjälp. Men ibland kan det behövas stöd eller behandling.

Ibland kan du som vän eller familjemedlem få lust att övertala. Det kan faktiskt ha motsatt effekt till det man önskar. Den du pratar med hittar argument mot den förändring du föreslår. Berätta i stället att du är orolig och fråga din mamma hur hon själv tänker.

Jag förstår av din fråga att du har god kontakt med din mamma, och att det har gått att diskutera hennes alkoholvanor utan att hon reagerat alltför negativt. Jag tror du ska berätta för din mamma att du ser hur jobbigt hon har det och att du förstår att situationen är påfrestande. Kanske finns det något sätt som ni närstående skulle kunna avlasta henne så att hennes vardag blir mindre svår?

Du kan föreslå att ni tillsammans pratar om hennes alkoholvanor. Ett sätt att föra ett sådant samtal framåt kan vara att du föreslår din mamma att göra testet alkoholprofilen.se 

I testen får hon hjälp att gå igenom sina alkoholvanor och efter resultatet kommer en bedömning av vanorna och råd till den som behöver förändra. Därefter är det dags att fundera på om och i så fall vilken hjälp din mamma skulle kunna ta emot.

Läs gärna mer om alkohol och hälsa.