Läs andras frågor

Vad kan jag göra åt lågt blodsocker?

Fråga

Vilka är symtomen vid för lågt blodsocker och vad kan jag göra åt det?

Svar

Vid för lågt blodsocker blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Effekten blir att du känner dig knäsvag och darrig, ofta upplever du även en frusenhet.

Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv eller förvirrad och omtöcknad. Du tappar omdömet och om blodsockernivån fortsätter att sjunka förlorar du medvetandet.

Detta är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar tillförsel av socker. En medvetslös person måste få injektioner med socker direkt i blodet eller en injektion av läkemedlet Glukagon, som leder till nybildning av socker i kroppen. 

En frisk person ska inte kunna få denna typ av livshotande blodsockerfall

Kroppen har system som motverkar att blodsockret blir alltför lågt. Vi har ett lager av så kallat glykogen i musklerna och framför allt i levern. Detta glykogen omvandlas till socker när blodsockernivån börjar bli låg, om det har gått alltför många timmar sedan föregående måltid. Detta händer till exempel när vi sover. Det får nämligen inte bli tomt på socker i blodbanan eftersom hjärnan inte kan fungera då.

Övriga organ fungerar också dåligt om blodsockernivån blir alltför låg.

Personer med diabetes riskerar blodsockerfall eller insulinkänning

De personer som riskerar att få blodsockerfall, även kallat insulinkänning, är de som har diabetes. Det är särskilt vid insulinbehandling som risken uppkommer. Men flera av de blodsockersänkande tabletter som finns, kan också orsaka för lågt blodsocker.

Det är individuellt vid vilken blodsockernivå som man börjar uppleva symtom. Någon känner obehag i kroppen redan vid blodsocker kring 4 millimol per liter (mmol/l) medan andra kanske börjar få känningar först ner mot 2 mmol/l.

Det är viktigt att en person som har diabetes är medveten om risken för blodsockerfall och hur det känns. En risksituation är om man har tagit sin normala medicindos, ätit mindre än vanligt och sedan gör något fysiskt krävande arbete eller motion. Då kan det leda till ett snabbt blodsockerfall. Då är det viktigt att få i sig socker i någon form. Det enklaste är druvsockertabletter som snabbt höjer blodsockernivån när man tar dem.

För många personer med diabetes som tar insulin är det svårt att i tid inse att en insulinkänning är på väg. Symtomet kan vara att man blir lättirriterad eller på annat sätt beter sig konstigt. Ofta är det då omgivningen, familjemedlemmar, vänner eller arbetskamrater, som måste lära sig att känna igen tecknen och se till att personen får i sig socker. 

Tomas Fritz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan