LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad är det för skillnad på levande och avdödat vaccin?

Fråga

Jag undrar vad skillnaden är mellan levande vaccin och avdödat vaccin. Kan levande vaccin ge starkare biverkningar?

Svar

Vaccinering innebär att du tillför kroppen ett smittämne som får immunförsvaret att tillverka antikroppar som ger skydd mot infektion med smittämnet. Det kallas för immunicering

Det smittämne som används vid vaccinering kan vara en mindre del från ytan av virus eller bakterier som renframställts i laboratorier.

Smittämnet kan också bestå av hela virus eller bakterier. I så fall måste smittämnet förändras så att det leder till immunicering utan att framkalla sjukdomen som man vill vaccinera mot. För vissa smittämnen fungerar det att vaccinera med döda bakterier eller virus, så kallat avdödat eller inaktiverat vaccin.

För andra smittämnen krävs att de är levande. För att kunna vaccinera med sådana levande smittämnen måste de vara försvagade så att de inte framkallar sjukdom. De är något som sker på medicinteknisk väg i laboratoriemiljö.

Ofta är det som du beskriver att levande vaccin ger mer biverkningar. Biverkningarna kan yttra sig som en lindrig form av sjukdomen. Personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar har större risk att få sjukdomssymtom av levande försvagade vacciner.

Exempel på levande försvagade vacciner:

Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund, så kallade MPR-vaccinet.

Exempel på avdödade vacciner:

Vaccin mot stelkramp och difteri. 

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan