Vaccinationer

Vaccination mot mässling

Mässling orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Mässling är ovanligt i Sverige men mer vanligt i många andra delar av världen. Vaccination mot mässling rekommenderas till alla och ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

I Europa har antalet sjuka i mässling ökat de senaste åren. Det är därför extra viktigt att vara vaccinerad, särskilt inför resor utomlands.

De allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder i vaccinationsprogrammet för barn.

När ska jag vaccinera mig?

Enligt vaccinationsprogrammet får barn en första vaccinationsdos vid 18 månaders ålder. Sedan får barnet en påfyllnadsdos i årskurs 1 eller 2. Vaccinet som används ger samtidigt skydd mot da hund och påssjuka.

Vaccination före 18 månaders ålder

Barn kan vaccineras tidigare än vid 18 månaders ålder om det behövs, till exempel inför en utlandsresa. Vaccin mot mässling kan ges till barn från nio månaders ålder. Barn som har vaccinerats före ett års ålder behöver även få vaccin vid 18 månaders ålder.

Kontakta en barnavårdscentral om du vill diskutera en tidigare vaccination av ditt barn.

Effektivt skydd

Redan efter det första vaccinationstillfället är skyddet mycket bra, men det behövs två doser för att skyddet ska bli så långvarigt som möjligt. Efter två doser av vaccinet anses skyddet mot sjukdomen vara så gott som livslångt. 

En del kan behöva komplettera sitt skydd

Du som är född i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera dig mot mässling eller komplettera ditt skydd om:

  • du inte har haft sjukdomen
  • du endast har fått en dos vaccin.

En mindre del av befolkningen som är född mellan 1960 och 1969 har varken haft sjukdomen eller fått någon dos vaccin.

De som är födda mellan 1970 och 1980 har oftast fått en dos vaccin vid 12 års ålder i skolan. De flesta som är födda mellan 1975 och 1980 har dessutom fått en dos vaccin i småbarnsåren, men inte alla. Alla födda efter 1980 som har vaccinerats enligt vaccinationsprogrammet har fått två doser vaccin.

Du som är uppvuxen utanför Sverige kan också behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd, om du inte har haft mässling. Det varierar mellan olika länder hur vanligt det är med vaccination mot mässling och när detta i så fall infördes. 

Rådgör med personalen på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du är osäker på hur ditt skydd ser ut. Där kan du också vaccinera dig om du behöver.

Vaccin till ovaccinerade äldre barn och vuxna

Även om ett barn eller du som vuxen tar vaccinet senare i livet behövs två doser. De bör tas med ungefär fem års mellanrum.

Så går vaccinationen till

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Graviditet, amning och vaccination

Du ska inte vaccinera dig mot mässling om du är gravid.

Du kan vaccinera dig om du ammar.

Biverkningar av vaccinet

Det kan bli lite rött och svullet på stickstället, och det kan kännas lite ömt.

Vaccinet kan ibland ge besvär som påminner om lindrig mässling. Den som har blivit vaccinerad kan till exempel få feber, som ibland kan vara hög. Besvären börjar oftast en knapp vecka efter vaccinationen och brukar gå över inom ett par dagar.

Den som har blivit vaccinerad kan också få ont i lederna och utslag. Utslagen är inte smittsamma.

Myter om mässlingsvaccin

I slutet av nittiotalet publicerades en felaktig studie om samband mellan mässlingsvaccin och autism. Ett antal stora oberoende undersökningar har sedan dess konstaterat att det inte finns något samband mellan vaccinet och autism eller tarmsjukdomar.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan