Vaccinationer

Samtidig HPV-vaccination och cellprovtagning mot livmoderhalscancer

Innehållet gäller Örebro län

Region Örebro län i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in dig att delta i en studie om samtidig vaccination mot humant papillomvirus (HPV) och gynekologisk cellprovtagning. HPV är ett vanligt sexuellt överförbart virus som kan ge cellförändringar som, om obehandlade, kan leda till livmoderhalscancer. Studien prövar om samtidig HPV vaccination och cellprovtagning kan minska förekomsten av livmoderhalscancer i Sverige.

Sedan 2012 har flickor i Sverige erbjudits HPV vaccination i skolan och över hela världen har ungefär 300 miljoner HPV-vaccinationer utförts. Erfarenheten är att vaccinet är säkert och mycket effektivt. I Sverige är dock för få kvinnor födda 1994-1999 vaccinerade mot HPV för att spridningen av HPV ska kunna stoppas. Före 2019 har HPV-vaccinet Gardasil4 som ger 70 % skydd mot livmoderhalscancer använts. Om man förut tagit Gardasil4 så kan man öka skyddet mot livmoderhalscancer till 90 % genom att nu ta Gardasil9.

Vad tackar jag ja till?

Genom att tacka ja får Du Gardasil9 samtidigt med din cellprovtagning. Vid din nästa cellprovtagning om ca 3 år kan du erbjudas en andra dos av Gardasil9. I studien ges HPV-vaccination enligt ett annat schema än vad som rekommenderas. Efter varje vaccination behöver du stanna kvar i 15 minuter för observation.

Viktigt att delta i screening även om du är vaccinerad mot HPV

Även om Du deltar i studien har du fortfarande risk för livmoderhalscancer, även om det är en lägre risk. Det är därför viktigt att du fortsatt går på de kallelser du får till gynekologisk cellprovtagning. HPV-vaccinet kommer bara skydda dig mot sjukdomar som orsakas av de HPV-virus som ingår i vaccinet. Vaccinet har inte någon effekt på HPV-infektioner eller cellförändringar som du redan har.

Vem bör inte delta i studien?

Du bör inte vaccineras med Gardasil9 om du:

  • tidigare reagerat kraftigt vid HPV-vaccination med Gardasil9, Gardasil, Silgard
  • tidigare svår allergisk reaktion som föranlett sjukhusvård
  • är gravid
  • har hög feber vid vaccinationstillfället

Om du har något av följande, kan du erbjudas vaccination efter diskussion med läkare

  • är blödarsjuk eller tar blodförtunnande medel
  • har ett försvagat immunförsvar

Vilka biverkningar finns det?

Mycket vanliga (fler än 10 % av vaccinerade): biverkningar vid injektionsstället (smärta, svullnad och rodnad) och huvudvärk. Vanliga biverkningar (upp till 10 % av vaccinerade): vid injektionsstället blåmärke och klåda, samt feber, trötthet, yrsel och illamående. Allergiska reaktioner som andningssvårigheter, väsande andning, nässelutslag och/eller hudutslag samt svimning har rapporterats. Du ska därför stanna kvar i 15 minuter efter vaccination för observation. Fullständig information om biverkningar finns på www.fass.se.

Praktiska frågor om studien

Hur hanteras insamlade uppgifter?

Information om din vaccination kommer att införas i din journal samt under kod analyseras i en studiedatabas. Endast ansvarig forskare kan koppla din identitet till koden. Endast på uppdrag av tillsynsmyndighet eller annan behörig personal kan koppling mellan identitet och kod ske.

Ansvarig för dina personuppgifter är Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Joakim Dillner enligt kontaktinformationen nedan. Dataskyddsombud nås på lenah.hedberg@sll.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur hanteras forskningsresultaten?

Forskningsresultaten kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, oavsett om de visar förväntade resultat eller inte. Vi kommer inte att ge dig personlig återkoppling om de övergripande vaccinationsresultaten, men data kommer att publiceras på studiens webbplats http://www.hpvcenter.se och du är välkommen att besöka den.

Vad händer om jag inte vill delta eller avbryta studien?

Det är helt frivilligt att delta. Du kan också avbryta deltagandet i studien när som helst. Det är ditt val och alla dina rättigheter kommer att respekteras. Det kommer inte att påverka din framtida vård.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Om du har några frågor om studien eller om dina rättigheter som studiedeltagare så kan du kontakta:

Ansvarig forskare: Joakim Dillner, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset. E-post: hpvcenter@ki.se

Studiekoordinator: Miriam Elfström, Med. Dr., Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland E-post: miriam.elfstrom@regionstockholm.se

Hur tackar jag ja till att gå med i studien

Du får en kallelse hemskickad till dig. På kallelse finns en bokad tid. Om du inte kan komma på den tid som är bokad för dig, kan du själv gå in via 1177 och boka om din tid (länk till inloggningssidan). Du tackar ja genom att gå in på följande länk: http://orebro.hpvelimination.se/, via länken fyller du i samtycke till studien samt en hälsodeklaration.

Frågor och svar

Fråga

Vad går studien om utrotning av livmoderhalscancer ut på?

Svar

Studien undersöker om organiserad vaccination och cellprovtagning mot HPV kan utrota HPV och livmoderhalscancer, när tillräckligt många i befolkningen blir immuna. Det är samma vaccin och provtagning för HPV som redan används rutinmässigt, studien undersöker om HPV försvinner om vaccinet och provtagningen erbjuds systematiskt.

Fråga

Jag har tidigare tagit HPV-vaccin. Är det ändå meningsfullt att delta?

Svar

Före 2019 använde Sverige ett HPV-vaccin (Gardasil4) som skyddar mot 4 HPV-typer. Det numera använda vaccinet (Gardasil9) skyddar mot 9 HPV-typer och ger ett bredare skydd mot HPV och livmoderhalscancer. Det är visat att det är säkert att ta Gardasil9 ovanpå Gardasil4. Så välkommen att delta!

Fråga

Kostar det något att delta? Jag har hört att HPV-vaccination kan kosta >1700 kr per dos.

Svar

Deltagandet är helt kostnadsfritt, vaccinet betalas av studien.

Fråga

Mina jämnåriga kamrater har inte fått någon inbjudan, kan de delta?

Svar

Ja, vi vänder oss till alla kvinnor födda 1994-1999. Studien pågår under 3 års tid, har dina kompisar inte fått någon bokad tid än så kommer den att komma framöver.

Fråga

Varför är det viktigt med cellprov i samband med vaccination och hur går det till?

Svar

Vaccinet ger ett gott skydd mot ny infektion med de 9 HPV-typer som finns i vaccinet, men skyddar inte om man redan råkat få infektion. För att inte inge falsk säkerhet är det därför viktigt att ta ett cellprov som testas för HPV.

Fråga

Jag har fått information om att jag har HPV och/eller cellförändringar. Kan jag ta vaccinet ändå?

Svar

Ja, det går bra. Vaccinet ger dig skydd mot HPV-typer som du inte har just nu, men tyvärr botar den inte befintlig infektion. Det är därför viktigt att du fortsätter gå på de undersökningar som du blir kallad till.

Fråga

Varför ges bara en dos vaccin just nu och sedan andra dosen om 3 år?

Svar

Redan vid 1 dos finns en betydande effekt mot infektion. När andra dosen ges med ett större intervall om 3 år fås ett gott skydd mot HPV och då räcker doserna till alla. Om 3 år förväntas den globala bristen på HPV-vaccin vara över.

Fråga

Varför erbjuds inte pojkar/män HPV-vaccination?

Svar

Studien syftar till att utrota livmoderhalscancer genom samtidig vaccination och screening. För att kunna delta i screeningen måste deltagarna ha en livmoderhals.

Fråga

Varför erbjuds enbart kvinnor födda 1994-1999 HPV-vaccination och inte äldre?

Svar

Äldre kvinnor har lägre risk för smitta.

Fråga

Hur kan jag vara positiv för HPV nu när jag lever i en fast relation?

Svar

De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva inom något år, men ibland läker HPV-infektionen aldrig ut och man kan ha haft infektionen i många decennier. Om infektionen är långvarig finns risken att de infekterade cellerna utvecklas till cellförändringar som i sin tur kan leda till cancer. Utvecklingen till livmoderhalscancer tar minst 10 år, i snitt ca 20 år. Vaccination mot HPV kommer att skydda mot nya HPV-infektioner. Med vaccination och cellprovtagning tillsammans finns förutsättningar att utrota denna cancer.

Fråga

Kan jag hjälpa till på något sätt?

Svar

Vi är väldigt tacksamma om alla hjälper till att sprida information om att vi nu har möjlighet att utrota HPV och livmoderhalscancer med enkel vaccination och cellprov.

Fråga

Spelar det någon roll om man inte vet vilket Gardasil-vaccin som man fått tidigare?

Svar

Nej, det spelar ingen roll.

Fråga

Är alla vacciner ”riktiga” vaccin eller kommer vissa få placebo?

Svar

Alla får riktigt vaccin. Jag har bedömt det som att vaccin är så väl etablerat att placebogrupper inte är etiskt idag. Studien utvärderas med Före-Efter kampanjen.

Till toppen av sidan