Blodprov

Blodprov: CRP

CRP är ett protein i blodet som kan användas för att undersöka om du har en infektion eller en inflammation i kroppen. Ett CRP-prov kan också visa om du har fått en komplikation efter en operation.

När får jag lämna ett prov för CRP?

Ett CRP-prov tas om läkaren misstänker att du har en infektion eller inflammation i kroppen.

Du får ofta lämna ett prov om läkaren misstänker att du har en allvarlig sjukdom som kan vara orsakad av bakterier som till exempel lunginflammation.

CRP-värdet kan också mätas för att kontrollera om du har en sjukdom som orsakar en mer kronisk inflammation i kroppen. Det gäller till exempel vid vissa sjukdomar i lederna och tarmarna. CRP-värdet ökar när sjukdomen är i en aktiv fas.

Provet kan även tas efter en operation för att kontrollera att det inte finns tecken på någon komplikation, till exempel en infektion eller en inflammation.

Vad är CRP och var finns det?

CRP står för C-reaktivt protein. Det ingår i immunförsvaret. Koncentrationen av CRP ökar snabbt om du får en infektion som är orsakad av bakterier. Ett förhöjt CRP-värde kan ofta uppmätas redan under första dygnet efter starten av en infektion. När du blir frisk går sedan CRP snabbt tillbaka till vanliga värden igen.

Hur tas provet?

Provet tas ofta genom ett stick i fingret. Det kallas för ett kapillärt blodprov eftersom blodet tas från de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer. Ibland tas provet istället i armen med hjälp av en tunn nål. Nålen sticks in i en blodåder, en ven. Denna typ av blodprov kallas för ett venöst prov.

Provet kan tas när som helst under dygnet.

När får jag svar?

I akuta situationer kan provet analyseras med snabbtest och då kan du få svar efter omkring tio minuter.

Om provet skickas till ett laboratorium får läkaren svar senast dagen därpå.

Hur mäts halten av CRP?

CRP mäts oftast i blodets plasma. I blodet finns det blodkroppar och vätska. Plasma är den vätska som är kvar efter att blodkropparna har tagits bort från ett blodprov. 

Hur tolkas provsvaret?

Ett provsvar måste alltid vägas samman med hur du mår och med resultatet från andra prover som du kan ha fått ta. Att bara mäta CRP kan inte ge ett säkert svar på om du har någon sjukdom.

Läkaren tolkar provsvaret genom att jämföra det med ett referensintervall. Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers CRP-prov.

Hos helt friska personer är CRP oftast mycket lågt, mindre än 3 milligram per liter (mg/L). De snabbtester som används för akuta bedömningar kan inte mäta så låga nivåer. Det gör att värden högre än 5 till 10 mg/L tolkas som förhöjda om provet är taget med en sådan metod. 

Höga värden, vad kan det bero på?

CRP-halten kan öka mycket kraftigt och i vissa fall gå upp till över 300 mg/L. Höga halter av CRP i blodet kan bero på att du har en kraftig infektion eller inflammation. När läkaren gör bedömningen av CRP-värdet så tittar hen också på om du har några andra symtom, hur länge du har varit sjuk och hur du mår allmänt. Ökningen av CRP-halten varierar också beroende på vilket organ i kroppen som är orsaken till din sjukdom.

Virusinfektioner som till exempel förkylningar, ger för det mesta ingen eller bara en liten höjning av CRP. Kraftiga virusinfektioner som influensa kan däremot ge ett CRP-värde över cirka 50 mg/L. Bakteriell lunginflammation ger ofta CRP-nivåer över 100 mg/L.

I vissa fall kan även en mindre ökning av CRP vara tecken på en allvarlig infektion som är orsakad av bakterier. Ett exempel på det är infektioner i urinvägarna. Där kan redan mindre ökningar vara ett tecken på att infektionen har spridit sig upp till njurarna.

Efter en operation ökar CRP-värdet ofta även om det inte finns någon infektion. Efter cirka två veckor brukar värdena ha gått tillbaka till vanlig nivå.

Låga värden, vad kan det bero på?

Ett lågt CRP-värde visar att du inte har någon inflammation eller infektion i kroppen. CRP-värdet kan inte vara för lågt.

Vanliga förkortningar

Provet brukar skrivas P-CRP. Ibland kan det skrivas hsCRP eller CRP, känslig. Med detta avses CRP som har analyserats med metoder som är särskilt lämpliga för att noggrant mäta låga nivåer av CRP. Sådana metoder används ibland för särskilda ändamål inom hjärtsjukvård eller olika forskningsstudier.

Mer på 1177.se

Så fungerar blodet

Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme. Blodet består av olika typer av blodkroppar och en vätska som kallas blodplasma. En vuxen persons kropp innehåller ungefär fem liter blod.

Infektion och inflammation

Vad är en infektion och vad är en inflammation? Det kan du läsa om här.

Till toppen av sidan