Behandling & hjälpmedel

Habilitering

Inom habiliteringsverksamheterna får du som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp.

Innehåll - Habilitering

Visa innehåll som:
Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

Vuxenhabilitering

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen och har en bestående funktionsnedsättning.

Mer på 1177.se

Intellektuell funktionsnedsättning - utvecklingsstörning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan