GRAVIDITET

Gravid under rådande covid-19-pandemi

Innehållet gäller Örebro län

Gravida har inte högre risk att bli sjuka i covid-19. De allra flesta som smittas blir inte allvarligt sjuka. Tillhör du en riskgrupp, till exempel har hjärt-och kärlsjukdom, högt BMI och/eller diabetes, bör du försöka undvika smitta.

Det finns i nuläget inget som talar för att infektionen förs över till fostret eller att bröstmjölk är en smittkälla.

Vad kan du som gravid göra för att minska risken för covid-19-smitta under graviditeten?

  • Följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att motverka smittspridning, vilket gäller både för dig som är gravid, din partner och övriga i familjen.
  • Arbeta gärna hemifrån om möjlighet finns, särskilt i senare delen av graviditeten.
  • Vi rekommenderar alla gravida att vara hemma från graviditetsvecka 36. Föräldrapenning kan tas ut från graviditetsvecka 32. Inget särskilt intyg behövs förutom moderskapsintyget som du får av din barnmorska.
  • Du kan inte sjukskrivas enbart för att undvika smitta om du har en graviditet utan komplikationer såvida du inte har andra riskfaktorer för svår sjukdom. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
  • Om du har en sjukdom eller tillstånd som kan innebära ökad risk för svår sjukdom bör du redan i tidig graviditet diskutera med din behandlande läkare om vilka åtgärder som kan minska riskerna för dig.
  • Tillhör du en riskgrupp (till exempel uttalad övervikt, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes) bör du diskutera det med din arbetsgivare. I vissa fall kan omplacering ordnas. I de fall det inte är möjligt kan avstängning bli aktuell och Försäkringskassan kan då ta ställning till så kallad graviditetspenning.
  • Om du får symptom på covid-19 smitta kontakta din barnmorska för riskbedömning. Följ allmänna instruktioner om provtagning.

På förlossningen

Vi följer de nationella rekommendationerna för förlossningsvård och vård av det nyfödda barnet när den födande kvinnan har eller antas ha covid-19. Läs mer på Att föda barn på Universitetssjukhuset i Örebro.

Mer information om covid-19

Till toppen av sidan