På förlossningen och BB

Mätning av syrehalt hos nyfödda barn

Innehållet gäller Örebro län

Av alla barn som föds har knappt en procent någon form av medfött hjärtfel. De allra flesta hjärtfel är av relativt lindrig form.

Alla barn i Örebro län erbjuds att göra en undersökning som kallas POX-mätning för att upptäcka barn med allvarligt hjärtfel. Knappt en tredjedel av alla medfödda hjärtfel är dock av svårare form. Ibland är dessa hjärtfel svåra att upptäcka.

För att bättre kunna upptäcka hjärtfel erbjuds därför alla barn innan hemgång från BB en undersökning med så kallad POX-mätning (POX = pulsoximetri). Detta görs för att öka möjligheten att hitta barn med allvarliga hjärtfel så tidigt som möjligt.

Vid undersökningen mäts blodets innehåll av syre. Vid vissa typer av svåra hjärtfel blandas det syrerika artärblodet med syrefattigt venöst blod och gör att syreinnehållet i blodet sänks.

Undersökningen görs med en röd lampa som sätts fast på barnets fot och högra hand och är helt smärtfritt.

I vissa fall måste undersökningen upprepas för att få bra mätvärden. Det kan bero på att barnet är oroligt vid mätningen eller att omställningen av blodcirkulationen från fosterlivet är lite fördröjd.

Om avvikande värden kontaktas barnläkare för bedömning.

Till toppen av sidan