PÅ FÖRLOSSNINGEN OCH BB

Hörseltest för nyfödda i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Att barn hör dåligt är inte alltid så lätt att upptäcka som förälder. Ofta kan det dröja till 1 – 3 års ålder innan hörsel­skadan upptäcks och då på grund av att språk­utveck­lingen är försenad. Om en hörselskada upptäcks mycket tidigt ökar möjlig­heterna till att motverka en försening av språk­utveck­lingen.

Hur gör man?

Med OAE kontrolleras nyfödda barns hörsel. Metoden registrerar så kallade otoakustiska emissioner, OAE. Vid mätningen sätts en liten mätenhet, så kallad prob i barnets öra. Denna innehåller en sändare som ger klickljud till örat och hårcellerna i innerörat stimuleras. Hårcellernas aktivitet kan registreras som ett svarsljud i hörselgången. Ett normalt svar är ett säkert tecken på att örat fungerar normalt.

Undersökningen går snabbt och orsakar inget obehag för barnet.

När görs testet?

Mätningen erbjuds alla barn på BB före hemgång, alternativt vid återbesök för hälsokontroll.

Vad gör vi om örat inte svarar?

Det finns flera olika orsaker till att testet ibland måste göras om. Förutom rent tekniska orsaker kan det vara kvarvarande fosterfett eller fostervatten i örat.

I första hand görs då testet om och om svaret fortfarande uteblir följer vi upp med ett annat hörseltest vid audiologiska kliniken.

Ungefär 2 av 1 000 nyfödda barn har en medfödd hörsel­skada. Cirka hälften av dessa barn har en ökad risk för hörselskada, till exempel ärftlighet, förlossnings­komplikationer eller infektionstillstånd.

Kom ihåg att även om det första hörseltestet är helt normalt kan hörselproblem uppkomma senare. Det är därför viktigt att alltid vara uppmärksam på barnets hörsel och språk­utveckling.

Till toppen av sidan